Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » okres Banská Bystrica » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica

Autobusová zastávka v okres Banská Bystrica

V okres Banská Bystrica sa nachádza 502 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 1 z 9

Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Autobusová stanica, 15, 6, 14, 16, 9, 10, 17, 8, 12, 5, 11, 19, 13, 18, 4, 1, 7, 3, 2, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Orange, SAD, Cementárenská cesta, Partizánska cesta, rázcestie, Cementárenská cesta, Kynceľová, rázcestie, Na Hrbe, SAD, Senica, otočka, Senica, otočka, Senica, Jednota, Senica, Jednota, Okresný úrad, THK, THK, Kostiviarska, žst., THK, otočka, Námestie Štefana Moysesa, Rooseveltova nemocnica, Kostiviarska, Kostiviarska, Úrad PV SR, Rooseveltova nemocnica, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Kostiviarska, rázcestie

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 2 z 9

Rakytovce, Stupy, Jednota, Stupy, Jednota, Podlavice, PD, Jakub, rázcestie, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Buková, Buková, Zvolenská cesta, sever, Zvolenská cesta, sever, Kostiviarska, rázcestie, Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, stred, Kyjevské námestie, Kremnička, TWD, Šalková, rázcestie, STK, Tulská, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Iliaš, pri moste, Nám. S. H. Vajanského, Úsvit, Rudlovská cesta, podjazd, Štefánikovo nábrežie, Úsvit, H. Vajanského, STK, Špania Dolina, Iliaš, pri moste, Rázcestie Rudlová, Partizánska cesta, čerp. stanica, Pršianska cesta, I., Rudohorská, stred, Pršianska cesta, I., Rudlová, kpt. Jaroša, Rudohorská, stred, Strieborné námestie, Rázcestie Rudlová, Uľanka, otočka, Sásovská cesta, Národná, Uľanka, otočka, Uľanka, Chemika, Zvolenská cesta, juh, Sásovská cesta, Uľanka, Chemika, Sásovská cesta, Uľanka, hl. cesta, Národná, Uľanka, hl. cesta, Zvolenská cesta, juh, Strieborné námestie, Partizánska cesta, čerp. stanica, Tlačiareň, Šalková, rázcestie, Partizánska cesta, SVP

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 3 z 9

Tlačiareň, Partizánska cesta, Cesta k nemocnici, Mýto, Štefánikovo nábrežie, Pivovar, Partizánska cesta, Mýto, Podháj, SZU, Štadlerovo nábrežie, Podlavická cesta, Magurská, Uľanská cesta, Podlavická cesta, Uľanská cesta, Magurská, Podháj, SZU, Pivovar, ZVT, ZVT, Okružná, Nové Kalište, Jakub, Nový Svet II., Karpatská, Jakub, Nový Svet I., Okružná, Rázcestie Špania Dolina, Jakub, Nový Svet I., Jakub, Nový Svet II., Rázcestie Špania Dolina, Starohorská, Pod Bánošom, Moskovská, rázcestie, Rudlovská cesta, podjazd, Kostiviarska, žst., Starohorská, otočka, Starohorská, otočka, MED-ART, Ďumbierska, ŠZŠ, Sládkovičova, MED-ART, Námestie slobody, Sládkovičova, Námestie slobody, Mládežnícka, otočka, Kremnička, Moskovská, rázcestie, Švermova, ESC, Rudlovská cesta, Kremnička, Srnková, Rudlovská cesta, Šalková, rázcestie, Rudohorská, dolná, Nové Kalište, Rudohorská, dolná, HViezdoslavova, Alpinka, Ďumbierska, ZŠ, Vozovňa, Internátna, Astra, Podlavice, Priehrada

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 4 z 9

Kremnička, TWD, Ďumbierska, ŠZŠ, Ďumbierska, Rudohorská, horná, Vozovňa, Pod Rybou, Pod Rybou, Mládežnícka, Internátna, Astra, Pod Hôrkou, Mládežnícka, Mlynská otoč., Hviezdoslavova, Skuteckého, rázcestie, Povstalecká cesta, Tatranská, Skubín, Wolkerova, Pieninská, Kostiviarska, Jelšová, Mičinská cesta, Pieninská, Na Karlove, BURGMAIER, Mičinská cesta, Šalková, otočka, Mičinská, Kazačok, Parkovisko Mičinská, Nad Moskovskou, Kyjevské námestie, Na Karlove, jakub, rázcestie, Mičinská, Kazačok, Rudohorská, horná, Mlynská, Starohorská, rázcestie, Mlynská, Ďumbierska, ZŠ, Šalková, mlyn, Šalková, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Medený Hámor, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Ďumbierska, Karpatská, Šalková, Pršianska terasa, Mosadzná, Sásovská cesta, Garbanka, Šalková, Jednota, Garbanka, Šalková, Jednota, Gaštanová, Moskovská, Medený Hámor, Skubín, otočka, Podlavice, Priehrada, EUROPA SC, Internátna, Povstalecká cesta

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 5 z 9

29. augusta, Šalková, Jednota, 29. augusta, Nad Tulskou, Tajovského, školy, Tulská, záhradky, Komenského, PF UMB, Tajovského, školy, Jesenský vŕšok, Komenského, PF UMB, Úrad PV SR, Tajovského, UMB, Jesenský vŕšok, Jegorovova, Poľná, Tajovského UMB, Poľná, Komenského, Tajovského, park, Pršianska terasa, Medená, Cesta k nemocnici, Tajovského, park, Hlboká, Tulská, stred, Hlboká, Komenského, Skuteckého, Pršianska terasa, Medená, Kollárova, Viestova, Poľná, rázcestie, Poľná, Kosec, Poľná, rázcestie, Poľná, Kosec, Bellušova, Bellušova, Lazovná, Severná, Lazovná, Severná, Vlkanová, Drevex, Okresný úrad, Horná, Prior, Štadlerovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Pohronský Bukovec, OcÚ, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Cementárenská cesta, rázcestie, Lučatín, mlynčok, Slovenská Ľupča, rázcestie, Cementárenská cesta, rázcestie, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Poniky, Jednota, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Slovenská Ľupča, Slovenská Ľupča, Príboj, Horný Harmanec, jaskyňa, Sebedín-Bečov, OcÚ, Kynceľová, rázcestie

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 6 z 9

Špania Dolina, Rudné bane, Kordíky, Enert, Dolný Harmanec, Jednota, Turecká, Jednota, Dolný Harmanec, Kohút, Horný Harmanec, polesie, Tajovského, pod nemocnicou, Dolný Harmanec, Dolná Mičiná, č. d. 77, Tajovského, pod nemocnicou, Sebedín-Bečov, Bečov, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Riečka, Jednota, RSC, RSC, Majer, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Majerská cesta, Iliaš, I., Majerská cesta, Staré Hory, kaplnka, Majer, Iliaš, I., Staré Hory, kaplnka, Horná Mičiná, bytovky, Horné Pršany, Iliaš, II., Medzibrod, žel. zast., Moštenica, vápenka, Moštenica, Dúbravica, Kmeť, Staré Hory, Horný Jelenec, Ľubietová, Zábava, Podkonice, kaplnka, Staré Hory, kaplnka, Malachov, Mazúch, Ľubietová, Huta, Staré Hory, č. d. 21, Ľubietová, Podlipa rázc., Staré Hory, Polkanová, Staré Hory, Žiak, Sliač, letisko, Podkonice, Staré Hory, Polkanová, Kynceľová, II., Donovaly, Hanesy, Dúbravica, garáž, Staré Hory, OcÚ, Povrazník, Donovaly, Hanesy, Donovaly, centrum, Priechod, rázcestie, Kynceľová, II., Ľubietová, dolný koniec, Medzibrod, OcÚ, Čerín, Čačín, rázc. Hrochoť, Priechod, OcÚ, Kynceľová, I., Malachov, hostinec

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 7 z 9

Malachov, Kopanice, Podkonice, dolná zastávka, Moštenica, rázcestie, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Hrochoť, u Zátrocha, Lučatín, SSC, Ľubietová, námestie, Vlkanová, pri moste, Hrochoť, Močiare, Vlkanová, Prefasol, Vlkanová, žel.st., Slovenská Ľupča, rázcestie, Priemyselný park, most, Lučatín, horný koniec, Hrochoť, Obnova, Hrochoť, Súdenica, Lučatín, žel. zast., Hrochoť, Jednota, Vlkanová, otočka, Priemyselný park, most, Harmanec, Strelnica, Harmanec, Strelnica, Malachov, Dzúrik, Harmanec, VPT, Harmanec, VPT, Malachov, Jednota, Turecká, Boboty, Priechod, pod Novou ulicou, Kordíky, vápenica, Turecká, Horná, Malachov, Strelec, Hronsek, žel.st., Riečka, rázcestie, Poniky, Pelc, Poniky, Hiadeľ, dolný koniec, Poniky, Hlinka, Poniky, RD, Poniky, škola, Čerín, Čačín, rázc. č. d. 31, Králiky, Rovne, Lučatín, Jednota, Motyčky, Jergaly, Králiky, Rusko, Hronsek, bytovky, Králiky, Pažiť, Kordíky, Jednota, Železničná stanica, Tajov, Biela Hlina, Železničná stanica, Železničná stanica, Harmanec, papiereň, Riečka, Nevoľné, Železničná stanica, Harmanec, OcÚ, Malachov, pred Určinou, Harmanec, OcÚ, Hronsek, pohostinstvo, Hiadeľ, garáž, Harmanec, papiereň

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 8 z 9

Železničná stanica, Poniky, Ponická Lehôtka, Poniky, pri moste, Baláže, Hiadeľ, OcÚ, Selce, ZŠ, Králiky, OcÚ, Môlča, I., Hiadeľ, škola, Badín, Dorotovič, Poniky, Ponická Huta, Rakytovce, ČOV, Oravce, Nemce, otočka, Badín, Danko, Riečka, garáž, Tajov, č.d. 155, Selce, štadión, Cesta k Smrečine, Tajov, osada, Králiky, garáž, Cesta k Smrečine, Selce, OcÚ, Selce, Jednota, Nemce, II., Nemce, PS, Badín, Hliny, autobusová zastávka, Nemce, I., Môlča, Dolná Môlča, Môlča, bytovka, Čerín, rázc. MŠ, Čerín, rázcestie, Majer, otočka, Čerín, OcÚ, Môlča, Badín, vŕšok, Tajov, mlyn, Badín, Kukučka, Badín, ZŠ, Nemce, OcÚ, Tajov, Obecný úrad, Riečka, mlyn, Badín, rázcestie, Brusno, žel. st., Brusno, Kováč, Brusno, Brusno, Pohronský Bukovec, horáreň, Brusno, Brusno-kúpele, Brusno, Oremlaz, Banská Bystrica, Šalková, hosp. RD, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Sásová, ihrisko, Radvaň Park, Krematórium, Radvaň Park, Sásová, ihrisko, Farma pod Pršanmi

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 9 z 9

Banská Bystrica, horáreň, Strelníky, OcÚ, Strelníky, Fibek, Uľanka, žel. st. rázc., Medzibrod, rázcestie, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Uľanka, žel. st. rázc., Priechod, RD, Priechod, hájenka, Lučatín, rázcestie, Strelníky, otočka, Motyčky, Motyčky, Jergaly, Lučatín, Poniky, Ponická Huta, rázc., Kordíky, garáž, Čerín, Čačín, sklady, Tajov, ihrisko, Môlča, lom, Medzibrod, rázcestie, Tajov, Rôtovo, Badín, VÚ

autobusová zastávka inde

Banská Bystrica (315x), Radvaň (113x), Sásová (39x), Mikroregión Starohorská dolina (37x), Mikroregión Pod Panským dielom (37x), Mikroregión RENTAR (36x), Fončorda (33x), Badín (23x), Staré Hory (22x), Kremnické vrchy - východ (22x), Rudlová (21x), Podlavice (17x), Kostiviarska (17x), Tajov (16x), Šalková (16x), Kremnička (15x), Selce (14x), Slovenská Ľupča (13x), Uľanka (12x), Banská Bystrica - Senica (12x), Poniky (12x), Malachov (11x), Harmanec (11x), Brusno (10x), Lučatín (10x), Skubín (9x), Medzibrod (8x), Vlkanová (8x), Špania Dolina (8x), Môlča (8x)
autobusová zastávka v Banská Bystrica
autobusová zastávka v Radvaň
autobusová zastávka v Sásová

Podobné, okres Banská Bystrica:

526x doprava, 502x autobusová zastávka, 15x železničná stanica, 3x predaj lístkov, 2x letisko, 1x autobusová stanica, 1x prístav, 1x heliport, 1x taxi
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-banska-bystrica.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.