Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » okres Banská Bystrica » doprava

doprava v okres Banská Bystrica

doprava

526x doprava, 502x autobusová zastávka, 15x železničná stanica, 3x predaj lístkov, 2x letisko, 1x autobusová stanica, 1x prístav, 1x heliport, 1x taxi

doprava

Doprava v okres Banská Bystrica

V okres Banská Bystrica sa nachádza 526 kusov doprava.

Doprava, okres Banská Bystrica:, 1 z 9

predaj lístkov, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Autobusová stanica, 14, 10, 12, 19, 9, 5, 15, 13, 18, 6, 17, 8, 16, 11, 7, 2, 1, 4, 3, Banská Bystrica, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Orange, predaj lístkov, predaj lístkov, Šalková, SAD, Cementárenská cesta, Partizánska cesta, rázcestie, Cementárenská cesta, Na Hrbe, Kynceľová, rázcestie, SAD, Kostiviarska, Senica, otočka, Senica, otočka, Senica, Jednota, Senica, Jednota, Okresný úrad, Kostiviarska, žst., THK, THK, THK, otočka, Rooseveltova nemocnica, Námestie Štefana Moysesa, Úrad PV SR, Kostiviarska, Kostiviarska, Rooseveltova nemocnica, THK, rázcestie, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, Plážové kúpalisko, Banská Bystrica mesto, Rakytovce

Doprava, okres Banská Bystrica:, 2 z 9

Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, RD, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Kostiviarska, rázcestie, Stupy, otočka, Stupy, Jednota, Rakytovce, Stupy, Jednota, Podlavice, PD, Jakub, kostol, Jakub, rázcestie, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Jakub, ihrisko, Buková, Buková, Kremnička, TWD, STK, Zvolenská cesta, stred, Kyjevské námestie, Zvolenská cesta, sever, Tulská, Šalková, rázcestie, Kostiviarska, rázcestie, Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, sever, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Špania Dolina, Štefánikovo nábrežie, Nám. S. H. Vajanského, H. Vajanského, STK, Iliaš, pri moste, Úsvit, Rudlovská cesta, podjazd, Úsvit, Iliaš, pri moste, Rázcestie Rudlová, Pršianska cesta, I., Rudohorská, stred, Partizánska cesta, čerp. stanica, Rudohorská, stred, Rudlová, kpt. Jaroša, Pršianska cesta, I., Národná, Uľanka, hl. cesta, Zvolenská cesta, juh, Uľanka, Chemika, Sásovská cesta, Uľanka, otočka, Strieborné námestie, Uľanka, hl. cesta, Sásovská cesta, Strieborné námestie, Uľanka, Chemika, Národná, Sásovská cesta

Doprava, okres Banská Bystrica:, 3 z 9

Uľanka, otočka, Zvolenská cesta, juh, Rázcestie Rudlová, Tlačiareň, Partizánska cesta, čerp. stanica, Šalková, rázcestie, Tlačiareň, Partizánska cesta, SVP, Štefánikovo nábrežie, Mýto, Partizánska cesta, Partizánska cesta, Cesta k nemocnici, Mýto, Podháj, SZU, Pivovar, Štadlerovo nábrežie, Magurská, Magurská, Podlavická cesta, Podlavická cesta, Uľanská cesta, Uľanská cesta, Jakub, Nový Svet II., Rázcestie Špania Dolina, Jakub, Nový Svet I., ZVT, Podháj, SZU, Jakub, Nový Svet I., Nové Kalište, ZVT, Karpatská, Okružná, Pivovar, Jakub, Nový Svet II., Okružná, Rázcestie Špania Dolina, Starohorská, Pod Bánošom, Rudlovská cesta, podjazd, Sládkovičova, Ďumbierska, ŠZŠ, Sládkovičova, Námestie slobody, Moskovská, rázcestie, MED-ART, Mládežnícka, otočka, Kostiviarska, žst., Starohorská, otočka, Starohorská, otočka, Námestie slobody, MED-ART, Švermova, ESC, Šalková, rázcestie, Rudlovská cesta, Kremnička, Moskovská, rázcestie, Kremnička, Rudlovská cesta, Srnková, Internátna, Astra

Doprava, okres Banská Bystrica:, 4 z 9

HViezdoslavova, Alpinka, Ďumbierska, ŠZŠ, Mládežnícka, Radvaň, Ďumbierska, Vozovňa, Vozovňa, Pod Hôrkou, Ďumbierska, ZŠ, Kremnička, TWD, Mládežnícka, Rudohorská, dolná, Nové Kalište, Podlavice, Priehrada, Rudohorská, horná, Internátna, Astra, Pod Rybou, Pod Rybou, Rudohorská, dolná, Mlynská otoč., Tatranská, Povstalecká cesta, Skubín, Hviezdoslavova, Skuteckého, rázcestie, Pieninská, Mičinská cesta, BURGMAIER, Rudohorská, horná, Kyjevské námestie, Nad Moskovskou, Kostiviarska, Jelšová, Mičinská, Kazačok, Mičinská, Kazačok, Šalková, otočka, jakub, rázcestie, Pieninská, Parkovisko Mičinská, Na Karlove, Wolkerova, Mičinská cesta, Na Karlove, Šalková, mlyn, Starohorská, rázcestie, Ďumbierska, ZŠ, Mlynská, Mlynská, Ďumbierska, Pršianska terasa, Mosadzná, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Karpatská, Medený Hámor, Šalková, Šalková, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Sásovská cesta, Šalková, Jednota, Šalková, Jednota, Garbanka, Garbanka

Doprava, okres Banská Bystrica:, 5 z 9

Moskovská, Gaštanová, Podlavice, Priehrada, Medený Hámor, Skubín, otočka, EUROPA SC, Internátna, Povstalecká cesta, 29. augusta, Šalková, Jednota, Jesenský vŕšok, 29. augusta, Poľná, Tulská, záhradky, Úrad PV SR, Nad Tulskou, Tajovského, školy, Tajovského, UMB, Jegorovova, Jesenský vŕšok, Komenského, PF UMB, Tajovského, školy, Komenského, PF UMB, Tajovského UMB, Tajovského, park, Pršianska terasa, Medená, Tajovského, park, Komenského, Cesta k nemocnici, Poľná, Tulská, stred, Hlboká, Komenského, Hlboká, Kollárova, Pršianska terasa, Medená, Skuteckého, Poľná, rázcestie, Viestova, Poľná, Kosec, Poľná, rázcestie, Poľná, Kosec, Bellušova, heliport, Bellušova, Severná, Severná, Lazovná, Lazovná, Vlkanová, Drevex, Okresný úrad, Slovenská Ľupča, Slovenská Ľupča-Príboj, Horná, Prior, Štadlerovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Dolný Harmanec, Banská Bystrica, Harmanec jaskyňa, Pohronský Bukovec, OcÚ

Doprava, okres Banská Bystrica:, 6 z 9

Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Slovenská Ľupča, rázcestie, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Cementárenská cesta, rázcestie, Poniky, Jednota, Lučatín, mlynčok, Cementárenská cesta, rázcestie, Slovenská Ľupča, taxi, Slovenská Ľupča, Príboj, Horný Harmanec, jaskyňa, Sebedín-Bečov, OcÚ, Kynceľová, rázcestie, Turecká, Jednota, Medzibrod, Špania Dolina, Rudné bane, Kordíky, Enert, Dolný Harmanec, Jednota, Dolný Harmanec, Kohút, Horný Harmanec, polesie, Tajovského, pod nemocnicou, Dolný Harmanec, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, č. d. 77, Sebedín-Bečov, Bečov, Tajovského, pod nemocnicou, Dolná Mičiná, Lučatín, Sliač, Vlkanová, Riečka, Jednota, Hronsek, RSC, RSC, Majerská cesta, Staré Hory, kaplnka, Iliaš, I., Majerská cesta, Majer, Horná Mičiná, bytovky, Horné Pršany, Iliaš, I., Iliaš, II., Majer, Staré Hory, kaplnka, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Dúbravica, Kmeť, Moštenica, vápenka, Podkonice, kaplnka, Staré Hory, Horný Jelenec, Ľubietová, Zábava, Medzibrod, žel. zast., Moštenica, Podkonice, Staré Hory, Polkanová, Malachov, Mazúch, Staré Hory, Polkanová, Staré Hory, č. d. 21

Doprava, okres Banská Bystrica:, 7 z 9

Staré Hory, Žiak, Ľubietová, Huta, Staré Hory, kaplnka, Ľubietová, Podlipa rázc., Sliač, letisko, Kynceľová, II., Donovaly, Hanesy, Priechod, rázcestie, Donovaly, Hanesy, Donovaly, centrum, Povrazník, Staré Hory, OcÚ, Dúbravica, garáž, Čerín, Čačín, rázc. Hrochoť, Ľubietová, dolný koniec, Medzibrod, OcÚ, Malachov, hostinec, Malachov, Kopanice, Kynceľová, II., Kynceľová, I., Priechod, OcÚ, Slovenská Ľupča, rázcestie, Hrochoť, Súdenica, Hrochoť, u Zátrocha, Moštenica, rázcestie, Vlkanová, otočka, Lučatín, horný koniec, Podkonice, dolná zastávka, Hrochoť, Jednota, Hrochoť, Obnova, Vlkanová, pri moste, Hrochoť, Močiare, Vlkanová, žel.st., Vlkanová, Prefasol, Lučatín, žel. zast., Ľubietová, námestie, Lučatín, SSC, Priemyselný park, most, Priemyselný park, most, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Riečka, rázcestie, Turecká, Boboty, Harmanec, VPT, Harmanec, Strelnica, Harmanec, VPT, Turecká, Horná, Hronsek, žel.st., Priechod, pod Novou ulicou, Malachov, Jednota, Malachov, Dzúrik, Harmanec, Strelnica, Kordíky, vápenica, Malachov, Strelec, Motyčky, Jergaly, Králiky, Rovne, Hiadeľ, dolný koniec, Poniky, Králiky, Rusko, Poniky, Pelc, Poniky, Hlinka

Doprava, okres Banská Bystrica:, 8 z 9

Čerín, Čačín, rázc. č. d. 31, Poniky, RD, Poniky, škola, Lučatín, Jednota, Kordíky, Jednota, Harmanec, papiereň, Hronsek, bytovky, Harmanec, papiereň, Hronsek, pohostinstvo, Harmanec, OcÚ, Tajov, Biela Hlina, Hiadeľ, garáž, Králiky, Pažiť, Harmanec, OcÚ, Malachov, pred Určinou, Železničná stanica, Železničná stanica, Železničná stanica, Železničná stanica, Železničná stanica, Riečka, Nevoľné, Hiadeľ, OcÚ, Králiky, OcÚ, Poniky, pri moste, Baláže, Poniky, Ponická Lehôtka, Môlča, I., Hiadeľ, škola, Selce, ZŠ, Badín, Danko, Králiky, garáž, Rakytovce, ČOV, Cesta k Smrečine, Riečka, garáž, Selce, štadión, Oravce, Badín, Dorotovič, Poniky, Ponická Huta, Tajov, osada, Selce, OcÚ, Nemce, otočka, Tajov, č.d. 155, Cesta k Smrečine, Majer, otočka, autobusová zastávka, Nemce, I., Čerín, rázc. MŠ, Môlča, Nemce, PS, Môlča, bytovka, Čerín, rázcestie, Selce, Jednota, Čerín, OcÚ, Badín, Hliny, Nemce, II., Badín, vŕšok, Môlča, Dolná Môlča, Tajov, mlyn, Badín, ZŠ, Badín, Kukučka

Doprava, okres Banská Bystrica:, 9 z 9

Nemce, OcÚ, Tajov, Obecný úrad, Riečka, mlyn, Badín, rázcestie, Brusno kúpele, Brusno, žel. st., Brusno, Kováč, Brusno, Brusno, Brusno, Brusno-kúpele, Pohronský Bukovec, horáreň, Brusno, Oremlaz, Uľanka, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Banská Bystrica, Šalková, hosp. RD, Sásová, ihrisko, Radvaň Park, Radvaň Park, Krematórium, Sásová, ihrisko, Farma pod Pršanmi, Banská Bystrica, horáreň, Medzibrod, rázcestie, Strelníky, Fibek, Uľanka, žel. st. rázc., Strelníky, OcÚ, Priechod, hájenka, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Uľanka, žel. st. rázc., Priechod, RD, Strelníky, otočka, Lučatín, Lučatín, rázcestie, Motyčky, Motyčky, Jergaly, Poniky, Ponická Huta, rázc., Kordíky, garáž, Tajov, ihrisko, Čerín, Čačín, sklady, Medzibrod, rázcestie, Môlča, lom, Tajov, Rôtovo, Badín, VÚ, prístav, Čerín-Čačín

doprava inde

Banská Bystrica (327x), Radvaň (116x), Sásová (42x), Mikroregión RENTAR (40x), Mikroregión Pod Panským dielom (40x), Mikroregión Starohorská dolina (39x), Fončorda (33x), Badín (28x), Staré Hory (23x), Rudlová (23x), Kremnické vrchy - východ (22x), Kostiviarska (18x), Podlavice (17x), Šalková (17x), Tajov (16x), Slovenská Ľupča (16x), Kremnička (15x), Selce (14x), Uľanka (13x), Lučatín (12x), Banská Bystrica - Senica (12x), Poniky (12x), Brusno (11x), Harmanec (11x), Malachov (11x), Nemce (10x), Dolný Harmanec (9x), Medzibrod (9x), Vlkanová (9x), Skubín (9x)
doprava v Banská Bystrica
doprava v Radvaň
doprava v Sásová

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-banska-bystrica.oma.sk/doprava

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.