Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » okres Banská Bystrica » doprava

doprava v okres Banská Bystrica

doprava

526x doprava, 502x autobusová zastávka, 15x železničná stanica, 3x predaj lístkov, 2x letisko, 1x autobusová stanica, 1x prístav, 1x heliport, 1x taxi

doprava

Doprava v okres Banská Bystrica

V okres Banská Bystrica sa nachádza 526 kusov doprava.

Doprava, okres Banská Bystrica:, 1 z 9

predaj lístkov, Autobusová stanica, 12, 18, 8, 9, 17, 5, 10, 19, 11, 14, 13, 15, 16, 6, 4, 7, 2, 3, 1, Banská Bystrica, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Orange, predaj lístkov, predaj lístkov, Radvaň, Šalková, SAD, SAD, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Partizánska cesta, rázcestie, Na Hrbe, Kynceľová, rázcestie, Kostiviarska, Senica, otočka, Senica, otočka, Senica, Jednota, Senica, Jednota, Okresný úrad, THK, THK, Kostiviarska, žst., THK, otočka, Kostiviarska, Námestie Štefana Moysesa, Kostiviarska, Rooseveltova nemocnica, Úrad PV SR, Rooseveltova nemocnica, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, Banská Bystrica mesto

Doprava, okres Banská Bystrica:, 2 z 9

Karpatská, Rakytovce, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, RD, Kostiviarska, rázcestie, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Rakytovce, Stupy, Jednota, Podlavice, PD, Stupy, Jednota, Jakub, ihrisko, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Jakub, rázcestie, Jakub, kostol, Buková, Buková, Zvolenská cesta, sever, Tulská, Šalková, rázcestie, Zvolenská cesta, stred, Kremnička, TWD, STK, Kostiviarska, rázcestie, Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, sever, Kyjevské námestie, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Karpatská, Iliaš, pri moste, Úsvit, Úsvit, Špania Dolina, STK, Iliaš, pri moste, Rudlovská cesta, podjazd, Štefánikovo nábrežie, Rázcestie Rudlová, Pršianska cesta, I., Pršianska cesta, I., Partizánska cesta, čerp. stanica, Rudlová, kpt. Jaroša, Uľanka, hl. cesta, Sásovská cesta, Uľanka, Chemika, Národná, Zvolenská cesta, juh, Uľanka, otočka, Uľanka, hl. cesta, Sásovská cesta, Sásovská cesta, Zvolenská cesta, juh, Národná, Rázcestie Rudlová, Uľanka, Chemika, Strieborné námestie

Doprava, okres Banská Bystrica:, 3 z 9

Strieborné námestie, Uľanka, otočka, Tlačiareň, Partizánska cesta, čerp. stanica, Tlačiareň, Šalková, rázcestie, Partizánska cesta, SVP, Partizánska cesta, Mýto, Pivovar, Štadlerovo nábrežie, Mýto, Partizánska cesta, Cesta k nemocnici, Podháj, SZU, Štefánikovo nábrežie, Podlavická cesta, Podlavická cesta, Uľanská cesta, Magurská, Magurská, Uľanská cesta, Pivovar, Rázcestie Špania Dolina, Podháj, SZU, Jakub, Nový Svet II., Jakub, Nový Svet I., ZVT, Okružná, Nové Kalište, Okružná, Rázcestie Špania Dolina, ZVT, Jakub, Nový Svet I., Jakub, Nový Svet II., Severná, Severná, Starohorská, Pod Bánošom, Mládežnícka, otočka, MED-ART, Moskovská, rázcestie, Starohorská, otočka, Kostiviarska, žst., Námestie slobody, Rudlovská cesta, podjazd, Ďumbierska, ŠZŠ, Starohorská, otočka, Sládkovičova, Kremnička, TWD, Sládkovičova, MED-ART, Námestie slobody, Šalková, rázcestie, Srnková, Moskovská, rázcestie, Kremnička, Švermova, ESC, Rudlovská cesta, Kremnička, Rudlovská cesta

Doprava, okres Banská Bystrica:, 4 z 9

HViezdoslavova, Alpinka, Rudohorská, dolná, Ďumbierska, ŠZŠ, Mládežnícka, Rudohorská, stred, Pod Hôrkou, Rudohorská, dolná, Rudohorská, horná, Vozovňa, Pod Rybou, Ďumbierska, Nové Kalište, Mládežnícka, Rudohorská, stred, Podlavice, Priehrada, Internátna, Astra, Internátna, Astra, Pod Rybou, Vozovňa, Ďumbierska, ZŠ, Povstalecká cesta, Hviezdoslavova, Mlynská otoč., Tatranská, Skubín, Skuteckého, rázcestie, jakub, rázcestie, Kostiviarska, Jelšová, Mičinská, Kazačok, Parkovisko Mičinská, BURGMAIER, Kyjevské námestie, Pieninská, Pieninská, Mičinská cesta, Šalková, otočka, Nad Moskovskou, Rudohorská, horná, Na Karlove, Mičinská, Kazačok, Wolkerova, Mičinská cesta, Na Karlove, Mlynská, Ďumbierska, ZŠ, Starohorská, rázcestie, Mlynská, Šalková, mlyn, Ďumbierska, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Sásovská cesta, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Šalková, Pršianska terasa, Mosadzná, Šalková, Medený Hámor, Moskovská, Garbanka, Šalková, Jednota, Šalková, Jednota

Doprava, okres Banská Bystrica:, 5 z 9

Garbanka, Gaštanová, Jesenský vŕšok, Medený Hámor, Podlavice, Priehrada, Kynceľová, II., Skubín, otočka, EUROPA SC, Internátna, Šalková, Jednota, 29. augusta, Povstalecká cesta, Komenského, PF UMB, Tajovského, školy, Tulská, záhradky, Úrad PV SR, Tajovského, UMB, Tajovského, školy, Poľná, Nad Tulskou, Jegorovova, Nám. S. H. Vajanského, Komenského, PF UMB, 29. augusta, Tajovského UMB, Jesenský vŕšok, Cesta k nemocnici, Hlboká, Komenského, Pršianska terasa, Medená, Poľná, Hlboká, Komenského, Tajovského, park, Tulská, stred, Tajovského, park, Skuteckého, Pršianska terasa, Medená, Kollárova, Poľná, Kosec, Poľná, Kosec, Viestova, Poľná, rázcestie, Poľná, rázcestie, Bellušova, heliport, Bellušova, Lazovná, Lazovná, Slovenská Ľupča-Príboj, Okresný úrad, Vlkanová, Drevex, Slovenská Ľupča, Horná, Prior, Štadlerovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Dolný Harmanec, Banská Bystrica, Harmanec jaskyňa, Pohronský Bukovec, OcÚ

Doprava, okres Banská Bystrica:, 6 z 9

Slovenská Ľupča, rázcestie, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Cementárenská cesta, rázcestie, Poniky, Jednota, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Lučatín, mlynčok, Cementárenská cesta, rázcestie, Slovenská Ľupča, taxi, Slovenská Ľupča, Príboj, Sebedín-Bečov, OcÚ, Horný Harmanec, jaskyňa, Dolný Harmanec, Jednota, Turecká, Jednota, Kynceľová, rázcestie, Medzibrod, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Kordíky, Enert, Špania Dolina, Rudné bane, Horný Harmanec, polesie, Dolný Harmanec, Kohút, Hrochoť, u Zátrocha, Dolný Harmanec, Tajovského, pod nemocnicou, Dolná Mičiná, č. d. 77, Sebedín-Bečov, Bečov, Tajovského, pod nemocnicou, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Riečka, Jednota, Sliač, Vlkanová, Lučatín, RSC, RSC, Hronsek, Majerská cesta, Majerská cesta, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Iliaš, II., Horné Pršany, Majer, Iliaš, I., Iliaš, I., Horná Mičiná, bytovky, Staré Hory, kaplnka, Majer, Staré Hory, kaplnka, Dúbravica, Kmeť, Moštenica, Staré Hory, Horný Jelenec, Podkonice, kaplnka, Moštenica, vápenka, Medzibrod, žel. zast., Ľubietová, Zábava, Sliač, letisko, Malachov, Mazúch, Staré Hory, Žiak, Staré Hory, č. d. 21

Doprava, okres Banská Bystrica:, 7 z 9

Staré Hory, kaplnka, Ľubietová, Huta, Staré Hory, Polkanová, Podkonice, Ľubietová, Podlipa rázc., Staré Hory, Polkanová, Kynceľová, II., Dúbravica, garáž, Donovaly, Hanesy, Donovaly, centrum, Donovaly, Hanesy, Staré Hory, OcÚ, Povrazník, autobusová zastávka, Priechod, rázcestie, Priechod, OcÚ, Čerín, Čačín, rázc. Hrochoť, Malachov, Kopanice, Medzibrod, OcÚ, Ľubietová, dolný koniec, Malachov, hostinec, Kynceľová, I., Slovenská Ľupča, rázcestie, Priemyselný park, most, Lučatín, horný koniec, Ľubietová, námestie, Hrochoť, Súdenica, Priemyselný park, most, Hrochoť, Močiare, Podkonice, dolná zastávka, Hrochoť, Jednota, Lučatín, SSC, Lučatín, žel. zast., Hrochoť, Obnova, Vlkanová, pri moste, Vlkanová, Prefasol, Vlkanová, otočka, Vlkanová, žel.st., Moštenica, rázcestie, Kordíky, vápenica, Malachov, Dzúrik, Hronsek, žel.st., Harmanec, Strelnica, Turecká, Boboty, Turecká, Horná, Harmanec, Strelnica, Harmanec, VPT, Riečka, rázcestie, Priechod, pod Novou ulicou, Harmanec, VPT, Malachov, Strelec, Malachov, Jednota, Motyčky, Jergaly, Poniky, Králiky, Rusko, Poniky, pri moste, Poniky, RD, Hiadeľ, dolný koniec, Poniky, Pelc, Lučatín, Jednota

Doprava, okres Banská Bystrica:, 8 z 9

Čerín, Čačín, rázc. č. d. 31, Králiky, Rovne, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Poniky, Hlinka, Poniky, škola, Železničná stanica, Riečka, Nevoľné, Tajov, Biela Hlina, Harmanec, OcÚ, Malachov, pred Určinou, Harmanec, OcÚ, Železničná stanica, Hiadeľ, garáž, Železničná stanica, Králiky, Pažiť, Hronsek, bytovky, Hronsek, pohostinstvo, Kordíky, Jednota, Harmanec, papiereň, Železničná stanica, Harmanec, papiereň, Železničná stanica, Baláže, Králiky, OcÚ, Selce, ZŠ, Hiadeľ, OcÚ, Poniky, Ponická Lehôtka, Hiadeľ, škola, Nemce, I., Môlča, I., Poniky, Ponická Huta, Riečka, garáž, Tajov, č.d. 155, Cesta k Smrečine, Oravce, Badín, Dorotovič, Králiky, garáž, Nemce, otočka, Selce, štadión, Selce, OcÚ, Rakytovce, ČOV, Badín, Danko, Cesta k Smrečine, Môlča, Badín, vŕšok, Môlča, Dolná Môlča, Majer, otočka, Čerín, rázcestie, Selce, Jednota, autobusová zastávka, Čerín, OcÚ, Nemce, II., Nemce, PS, Badín, Hliny, Čerín, rázc. MŠ, Môlča, bytovka, Nemce, OcÚ, Badín, ZŠ, Tajov, osada, Tajov, mlyn

Doprava, okres Banská Bystrica:, 9 z 9

Badín, Kukučka, Tajov, Obecný úrad, Riečka, mlyn, Badín, rázcestie, Brusno kúpele, Brusno, žel. st., Brusno, Kováč, Brusno, Brusno, Pohronský Bukovec, horáreň, Brusno, Brusno-kúpele, Brusno, Oremlaz, Uľanka, Banská Bystrica, Šalková, hosp. RD, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Sásová, ihrisko, Krematórium, Sásová, ihrisko, Radvaň Park, Radvaň Park, Farma pod Pršanmi, Banská Bystrica, horáreň, Uľanka, žel. st. rázc., Medzibrod, rázcestie, Strelníky, OcÚ, Strelníky, Fibek, Priechod, RD, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Uľanka, žel. st. rázc., Priechod, hájenka, Motyčky, Lučatín, Motyčky, Jergaly, Lučatín, rázcestie, Strelníky, otočka, Poniky, Ponická Huta, rázc., Kordíky, garáž, Tajov, ihrisko, Medzibrod, rázcestie, Čerín, Čačín, sklady, Môlča, lom, Tajov, Rôtovo, Badín, VÚ, Mlynčok, Čerín-Čačín

doprava inde

Banská Bystrica (326x), Radvaň (114x), Sásová (42x), Mikroregión Pod Panským dielom (40x), Mikroregión Starohorská dolina (40x), Mikroregión RENTAR (40x), Fončorda (33x), Badín (33x), Staré Hory (23x), Kremnické vrchy - východ (22x), Kostiviarska (18x), Podlavice (17x), Šalková (17x), Tajov (16x), Slovenská Ľupča (16x), Kremnička (15x), Selce (14x), Uľanka (13x), Lučatín (12x), Banská Bystrica - Senica (12x), Poniky (12x), Harmanec (11x), Malachov (11x), Brusno (11x), Nemce (10x), Dolný Harmanec (9x), Medzibrod (9x), Vlkanová (9x), Skubín (9x), Rudlová (8x)
doprava v Banská Bystrica
doprava v Radvaň
doprava v Sásová
ilustračný obrázok k doprava v okres Banská Bystrica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-banska-bystrica.oma.sk doprava

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.