Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » okres Banská Bystrica » turistika » miesto

Miesto, okres Banská Bystrica

Miesto v okres Banská Bystrica

V okres Banská Bystrica sa nachádza viac ako 1000 kusov miesto.

miesto inde

Mikroregión Starohorská dolina (288x), Mikroregión RENTAR (277x), Mikroregión Pod Panským dielom (200x), Banská Bystrica (162x), Kremnické vrchy - východ (153x), Ľubietová (141x), Staré Hory (139x), Dolný Harmanec (101x), Slovenská Ľupča (99x), Badín (99x), Mičiná (92x), Radvaň (92x), Riečka (91x), Poniky (91x), Čerín (88x), Selce (79x), Horná Mičiná (79x), Dolná Mičiná (64x), Turecká (61x), Sebedín-Bečov (60x), Moštenica (56x), Kordíky (50x), Hiadeľ (48x), Strelníky (47x), Tajov (47x), Brusno (45x), Môlča (45x), Donovaly (44x), Baláže (44x), Podkonice (44x)

Miesto, okres Banská Bystrica:, 1 z 17

Stehlík, Brusová, Vtáčnik, Ratajová, Pastierska, Rybníky, Staré roboty, Úklad, Laz-Petraňovský, Záhumnia, Do Kubiho čela, Háj, Hunčka, Bradáčovo, Ihlištia, Lajštroch, Za Dielom, Patro, Cudenica, Dúbravka, Vieska, Chopček, Pod chrastím, Konopiská, Košarisko, Akcie, Za Velenou, Nad chrastia, Vrch Zubová, Na Močidle, Usadok, Gregorovo, Jazovec, Mursova lúka, Brzulov majer, Pod kotliskom, Bane, Komorná, Ravenca, Vŕšok vyše dediny, Na diele, Veľká Prostredná, Močiar, Prieloh, Pod Lepieškou, Kútiky Rizničky, Biatkovo, Rošty, Pod Krásny vŕšok, Štajovo, Krčmárka, Kršňava, Pri Klečenku, Cúdenica, Hutná dolina, Rovné, Lajštroch, Stráň, Chrastička, Patočiny

Miesto, okres Banská Bystrica:, 2 z 17

Lepieška, U drieňa, Mokrá dolinka, Závoz, Hájik, Dalikovo, Lipina, Kiňová, Vrchbáň, Hrby, Dolná dolina, Nad Hráškami, Doncovo, Dolný Havranec, Žiare, Žiar, Uhlisko, Široké, Pod Biatkovom, Stránie, Za španimi dolinami, Bukovinka, Selecky bok, Pod Majerovou, Pod Dielom, Marinová, Dolná Sihoť, Pred lôze, Háj, Hiadelské sedlo, Zagarovo, Bodovo, Gajdošova jama, Jelenčiná, Kazimier, Boženec, Pred Vôdkou, Mraznička, Horná Selčianska, Horný hájik, Uhlište, Nízky grúň, Mláka, Nadrakytia, Lopatiny, Na dolina, Racvalová dolina, Arendy, Zábrež, Kánovec, Lipinka, Zábrež, Barania, Spalený dom, Barištia, Platina, Kiar, Dubiny, Vápenica, Dúbrava

Miesto, okres Banská Bystrica:, 3 z 17

Malé Pejkovo, Katarínka pri Fajtlove, Bulov Hrbčok, Do Studenca, Sedlá, Strminy, Starý salaš, Mrzká, Široké Prielohy, Čmelov grúň, Racvalová, Za Brodom, Kalište, Dubrava, Rovná Lúčka, Čierna, Veľká Medvedia, Prostredná dolina, Pred Čížinou, Malá Prostredná, Kopanice, Za hôrkou, Mladiny, Vŕšky, Tmavá bukovina, Roštárka, Valachová, Lazy, Čelienec, Na Tablu, Za kostolom, Podžiarec, Záhrada, Jamy, Malá Medvedia, Hubník, Rakatiny, Malachovská dolina, Horné koleso, Rakytiny, Pod Holičkou, Tvarožnô, Chotárna dolina, Piesky, Pavlová, Farská, Dolinka, Baraní dub, Kriedovnica, Široká, Veľká Zolná, Za Žabkov, Červená jama, Šúchačky, Dymušovo, Paštálová, Valuškov, Košiar, Géciovský majer, Pod Hrubým vrchom

Miesto, okres Banská Bystrica:, 4 z 17

Močiar, Macalovská, Gažová dolina, Nad Hrabím, Korytie vrchy, Vyhnátová, Kohútová, Ortúty, Pod Suchým vrchom, Nad Driekyňou, Diel, Kopec, Malinčia, Kozina, Dolinka, Lazy, Mokrá Driekyňa, Nad mlynom, Plešina, Pod hradištom, Pod Turníkami, Moštenická dolina, Vápenica, Dolné pole, Jelšina, Zelená dolina, Dolné Sely, Starohorské javorie, Blažová lúka, Nad Hanzelovským, Lomy, Hákovo, Skorušiny, Seč, Machutov, Veľké Maselné, Háj, Banské, Vážnica, Roveň, Za Pastierňou, Predný Haliar, Holé kopce, Laz, Mistríky, Do Lešti, Za hradisko, Majerove zeme, Tri kopce, Jahodová jama, Malá Krížna, Solisko, Kamenisté, Štros, Malé Maselné, Nad Kostolnicou, Chudý majer, Pred Závozom, Dubina, Pod Kalištím

Miesto, okres Banská Bystrica:, 5 z 17

Cigánska, Jablonka, Košiare, Starohorská, Proti Osičinám, Žiare, Lovno, Dolina Močiar, Na Veterník, Salášky, Kutina, Lom, Okrúhla dolina, Hole, Mrcha dolina, Pred Lopušné, Salašky, Lazy, Krásny vŕšok, Zahodrušov, Dolina, Harajchová, Brzáčová, Dlhá, U skália, Lupčica, Dlhá, Dolná Túfová, Môcovská dolina, Predná Vápenná, Zadné háje, Dolná Kyslá, Bán, Pri kaplnke, Kamenné, Za Kavilom, Straková, Chochlačka, Na šípovke, Veľké, Vŕšky, Jarčeky, Vysočina, Roveň, Nad Stráňou, Palková dolina, Muráň, Litvovské, Studienec, Pred Mlynom, Pohorený báň, Tuškovec, dolina Cenovo, Bok, Banské lúčky, Dolina, Priechodská, Pod osikou, Adamová, Hrubý grúň

Miesto, okres Banská Bystrica:, 6 z 17

Čierne, Močidlá, Pod Urpínom, Za Patrou, Dielec, Breziny, Pod Jelenskou, Kamenná, Do Lovného, Nad Hájikom, Báne, Fajferova skala, Mlynárka, Gálová, Predný jarok, Lajštroch, Andrášová, Kráľovský úplaz, Jasenov vrch, Nad Osičinami, Kiar, Skalica, Dubiny, Koryto, Na prieloh, Brežianka, Sádok, Dolinky, Pod Žiar, Sihote, Strmá, Dúbrava, Pálenice, Roveň, Horn Dúbrava, Blatiská, Lúčky, Holíkov majer, Kratiny, Richtárová, Brn cka, Pod Revištie, Košariská, Na vrchy, Za horným dvorom, Zvadlivie, Genzlová, Repková, Pod závozom, Malá Stráň, Brestina, Dolný kút, Malá Bursová, Kuncová, Banička, Dolné tále, Baba, Chrípková, Jablonky, Hračky

Miesto, okres Banská Bystrica:, 7 z 17

Hlinisko, Švarca, Žľaby, Čižiná dolina, Priechodský les, Veľká roveň, Klince, Nevoľné, Kosmín, Dômok, Oravcová, Nad Žliabky, Bukovina, Strečkovo, Machy, Kotolnica, Petríkovské, Boboty, Dlhá Lúka, Lúčky, Holizňa, Pšenička, Lachov laz, Suchá jama, Kozie hrbky, Vážna, Záhumnie, Háj, Zadné slatinky, Sliačany, Krivé, Kopanice, Kút, Hnilisko, Čučoredno, Pleso, Rakytie, Dankov laz, Predné záhrady, Krtiny, Strieborna, Pri kríži, Pod šalovce, Parov vrch, Mláky, Za Kostolcom, Hájik, Na kline, Široké, Hrbčok, Homoľa, Pod jancovou, Hliny, Mútno, Ku krížu, Hŕbky, Farské, Kulisová, Hrochoťka, Rovne

Miesto, okres Banská Bystrica:, 8 z 17

Na úzke, Dlhý Úplaz, Pod Kriváňom, Žiar, Banaška, Rigel, Stankov vŕšok, Dolný Rákoš, Dolinka, Do Zolnej, Pusté, Zdola mostu, Medze a Dlhé, Jamnište, Hornie lazy, Na Kečke, Dolný závoz, Bartošovo, Záhradištie, Malá, Trníny, Na lúčkach, Rušenovec, Rybník, Vlčov, Lavička, Kameňová, Pod studňou, Pri obrázku, Pivová, Čudenice, Urbanová, Žiar nad Tajovom, Baňské, Rakov kopec, Kamenná stráň, Za cintorínom, Fišiarka, Madošova, Hŕbok a Oprečina, Zimskie, Vysoká, Horné bučie, Medzi potokami, Mocolovská, Oselný vrch, Jama, Šachta Mária, Príslop, Pod Žiarec, Dolné Laukovo, Jarky, Podháj, Rovne, Nižná, Senické, Mariašová, Na Mlynček, Trojlúka, Nad chyže

Miesto, okres Banská Bystrica:, 9 z 17

Strunga, Brezinky, Prostredná, Záhrada, Vŕšok, Repisko, Hole, Nad hájom, Nad Stráňou, Za lazy, Lovno, Dúšok, Pod háj, Na Dolinu, Machy a Hutnícke, Polkanovský báň, Homove boky, Minďárovo, Čudná stráňa, Sihla, Príslop, Brezia, Košiar, Japeň, Dolný Muráň, Kochuľa, Pod krížikom, Na ovsie, Majerček, Lovisko, Martinkov hrb, Sviniarka, Nad Granty, Pod Kopou, Bániky, Zlamane mostiky, Široká, Ploštiny, Pred Mariašovou, Baníky, Ramžiná, Nad Korytinou, Týčky, Veľká Bursová, Černov a Hrb, Hnilište, Staré Hory, Hutnícke, Polámané, Seč, Úbertovo, Dolné bučie, Brezinka, Dolné Cigárovo, Horný Lajštroch, U klena, Obecná lúka, Mackov bok, Polkanová, Tri studne

Miesto, okres Banská Bystrica:, 10 z 17

Zamrlo, Hadova dolina, Smrečina, Jaseniky, Cúdzenica, Suché vranisko, Zadné záhrady, Stará dolina, Stredná Lichnerová, Laz, Bystrická dolina, Marašovo, Za Hájom, Ku skale, Pánske lazy, Háj, Kolba dolina, Španí jarok, Chotačky, Lopatina, Okrúhla dubina, Dolný varšat, Kubova, Dolná Turecká, Priedolie, Grunerova, Žofkina lúka, Čudánová, Bačov, Lúčky, Záhumnie, Dolná Lichnerová, Lieštiny, Rabkina skala, Tatry, Pod Hájom, Pri dube, Jelšovec pri cintoríne, Môce, Trosky, Pod Zauskovou, Včelinec, Jelšia, Lopušie, Tehelňa, Krupné Uhlisko, Chmelienec, Táliky, Šachtička, Čeliny, Záplata, Vápenica, Hájny diel, Pred Plavnom, Spatné, Horný Rákoš, Cúdenica, Malý dielec, Rúbane, Za vrchom

Miesto, okres Banská Bystrica:, 11 z 17

Žiarec, Pod Okrúhlou, Sece, Predné, Košanová, Na Hriadke, Dedov, Pažerák, Hladká, Pod Rakytím, Diel, Stráň, U Králikov, Delakšová, Horné Cigánovo, Posviacaná, Radvaň, Hajnalova, Riadok, Lazec, Bujačia, Ľubietová, Dlhé, Strmý grúň, Obraz, Prajsovo, Horná Kyslá, Na skovanú, Kúty, Chmelien, Matanovo, Zolnica, Za Žemberom, Za jarkom, Za Mrlô, Banská, Pod Krížnou, Brlany, Do soliska, Margusovo, Úplazy, Popálený Rígel, Vŕšky, Lasce, Telekiovský majer, Katrenická, Breziny, Kalinovec dolný, Hanesy, Pohorelá, Mackovská, Suchá Driekyňa, Dolná Selčianska, Predná Hrabová, Kačkina, Za Ravence, Kamenná, Záhrady, Suchá Driekyňa, Pod Kolibami

Miesto, okres Banská Bystrica:, 12 z 17

Zadok, Hlboká, Škrupinová, Na jamách, Horné lúky, Nemákovo, Zvarova dolina, Dubový diel, Nad Kyslou, Veľký Kucman, Za Balcíkov, Krpcová, Kejda, Žabčákovo, Medzi z vozmi, Bukovec, Na priepadliskách, Jelšovie, Pod Magurou, Pod Bánom, Horné Košariská, Uhlištia, Jesenice, Senická hriadka, Dlhý grúň, Slobodno, Panský prieloh, Laukovo, Odberaniská, Líšna skala, Na vrchu, Dlhé, Ťarbaška, Nad Genzlovou, Za Peťkovom, Zrúcaný breh, Oprečina, Pod Brezim, Buková, Pod Jaseňovým vrchom, Jamešná, Nad kútmi, Dolné Plavno, Vyvieranice, Za salovym hrbom, Kostolnica, Predné, Fundrákova, Žiar, Okružkovo údolie, Jamy, Horne Rakytiny, Predná Dúbrava, Okrúhle, Záhumnie, Haliar, Záhumnie, Mestská hora, Čeremošné, Kotáčová

Miesto, okres Banská Bystrica:, 13 z 17

Širiny, Farska, Uňadovo, Nad Oravcami, Borový hrb, Pod Vandekovec, Mladiny, Do jelšiny, Robota, Železné, Kút, Zálužie, Motyčková, Medzi jarkami, Čertolia, Cudenice, Sihoť, Tmárová, Pod Zábrež, Mestská hoľa, Pred Harajdovou, K Ulickým, Močiare, Široká medza, Svätodušská dolina, Jasenia, Zhorený báň, Žiarec, Stráža, Malá okrúhla, Gálová dolina, Cúdenica, Úslnie, Pekelník, Suchá jama, Škrádno, Záhronie, Sviniarka, Dedkovo, Nad Nemcami, Makoviská, Kopanice, Kopanička, Prašnica, Pod vŕškami, Na Jelenskej, Šariancova, Šimuničná, Kopec, Repkovská, Na malú, Plesnice, Macková, Zálohy, Dolné lúky, Rovinky, Pod Horou, Na prašnice, Lvóze, Záhumnie pod Zábrežou

Miesto, okres Banská Bystrica:, 14 z 17

Dolina, Zadný Haliar, Lackovské, Kováčka, Nemecké bene, Pajerova dolina, Chotár, Hradiste, Laz pri píle, Ostredky, Pri Hrone, Močiar, Starý cintorín, Hrabie, Cankrovské, Králikova dolina, Matajzová, Dlhé Zeme, Pri strmom chodníčku, Panské, Seč, Dlhý jarok, Lopatina, Válovy, Platina na Pagáčku, Nad Dielnicu, Hanuský háj, Maly Diel, Horná Lichnerová, Bok, Lačný diel, Nad Košariskami, Líška, Lazy, Pod Baňášku, Vlasková, Chotár, Romano, Dolná Prašnica, Miartlová, Pálený grúň, Kamenná, Černochovo, Pažiť, Nad Dúbravou, Buzina, Lvózy, Dolná Skala, Mala luka, Ležiarka, Jablonka, Pod Javorinou, Javorie, Horne luky, Laskomer pod Ostrým vrchom, Lomec, Nad Jasenicami, Ku Hronu, Niva, Grúň

Miesto, okres Banská Bystrica:, 15 z 17

Járky, Zadná Vápenná, Močiarka, Role Salatince, Uhlište, Konča Farskej, Zadné Žliabky, Obernauerová, Vlčia diera, Horná Lásková, Mlynarova, Buňovo, Kopec, Čučoriedkový kopec, Hankuš, Košťialovo, Breziny, Jazero, Závada, Srvátka, Bukový rígeľ, Kmeťov, Do záhrad, Ziare, Hrádok, Vrbica, Novina, Krásna roveň, Páterka, Rudiny, Ľauková, Pod pieskami, Trstie, Čeršňová dolina, Ľubietovský vepor, Žiakova, Šimanovská, Zajacov kút, Sobovo, Stare Lazy, Tomino, Barania hlava, Repištia, Nad Úplazmi, Dolná Dúbrava, Rvotovo, Lúčky, Kŕmnik, Kolónia baňa, Na Jamu, Malá Turecká, Horn z hrada, Zadná Dúbrava, Martinkovská, Vyše dediny, Do boka, Pod Líškou, Javor, Pod skalou, Dolinka

Miesto, okres Banská Bystrica:, 16 z 17

Kancel, Komoríkova, Prášnica, Žlebiny, Veľký Riegeľ, Pod dielec, Obecna, Kopanica, Bulíková, Mravcová, Polesie Badín, Franková, Hrochotská Bukovina, Stupky, Za valom, Dúbrava, Holience, Štrosy, Kolovraty, Za Dubinami, Maďarov dielec, Kratiny, Pri Bučku, Na vršky, Hájovište, Zhorený báň, Zárembová, Bok, Horné záhumnie, Cúdenica, Sigot, Hlboké Košarisko, Novinky, Laziny, Biely Kameň, Lazy pod Bučinou, Vinkliarka, Osicina, Diel, Banská, Válovy, Stránica, Odríkova dolina, Piačkovo, Pod Tufnou, Šurianská, Banovka, Pri skalke, Mokraď, Šteflovie jama, Nad Medokýšom, Bršlen, Kostolný laz, Dolna skryta, Kochuľa, Krimanka, Rajská, Predné slatinky, Rigeľ, Pod Dúbravou

Miesto, okres Banská Bystrica:, 17 z 17

Líščia diera, Kmeťová, Pod Hájom, Pod poliankami, Rohacova, Hustava, Kut, Dlhá lúka, Hrmovo, Lovisko, Pusté, Lastovičia, Šlosiarovo, Na Prielohách, Podlipa, Kostolná dolina, Veľké Pejkovo, Kamenná, Dolné lúky, Krpcova, Rizne, Tasniar, Hore púťmi, Klzký diel, Ležoviská, Laz - Bulov, Ravenec, Pánova lúka, Široké, Líštia diera, Húština, Pod Kanovec, Kalmanová, Úbočia, Spišiaková, Dolná hôrka, Koryto, Hrbok, Piesok, Šíročina

miesto inde

Mikroregión Starohorská dolina (288x), Mikroregión RENTAR (277x), Mikroregión Pod Panským dielom (200x), Banská Bystrica (162x), Kremnické vrchy - východ (153x), Ľubietová (141x), Staré Hory (139x), Dolný Harmanec (101x), Slovenská Ľupča (99x), Badín (99x), Mičiná (92x), Radvaň (92x), Riečka (91x), Poniky (91x), Čerín (88x), Selce (79x), Horná Mičiná (79x), Dolná Mičiná (64x), Turecká (61x), Sebedín-Bečov (60x), Moštenica (56x), Kordíky (50x), Hiadeľ (48x), Strelníky (47x), Tajov (47x), Brusno (45x), Môlča (45x), Donovaly (44x), Baláže (44x), Podkonice (44x)
miesto v Mikroregión Starohorská dolina
miesto v Mikroregión RENTAR
miesto v Mikroregión Pod Panským dielom

Podobné, okres Banská Bystrica:

1489x miesto, 387x orientačný bod, 183x turistické informácie, 135x chranený strom, 119x prístrešok, altánok, 54x poľovnícky posed, 45x štôlňa, 31x atrakcia, 24x orientačná mapa, 20x ohnisko, 15x studňa, 8x miesto na piknik, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
Miesto, okres Banská Bystrica
@wwwOMAsk

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-banska-bystrica.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.