Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » okres Banská Bystrica » príroda

príroda v okres Banská Bystrica

príroda

342x prepadlina, 268x prameň, 250x vrch, 74x výhľad, 43x jaskyňa, 22x sedlo, 15x vodopád, 2x kameň

príroda

Príroda v okres Banská Bystrica

V okres Banská Bystrica sa nachádza viac ako 1000 ks príroda.

príroda inde

Mikroregión Starohorská dolina (301x), Mikroregión Pod Panským dielom (237x), Poniky (192x), Donovaly (164x), Mikroregión RENTAR (151x), Brusno (144x), Radvaň (140x), Staré Hory (122x), Banská Bystrica (115x), Slovenská Ľupča (93x), Badín (90x), Špania Dolina (87x), Ľubietová (73x), Malachov (64x), Podkonice (60x), Dolný Harmanec (47x), Kremnické vrchy - východ (42x), Hiadeľ (40x), Hrochoť (39x), Selce (35x), Môlča (31x), Motyčky (30x), Tajov (26x), Medzibrod (24x), Strelníky (22x), Baláže (21x), Moštenica (20x), Oravce (20x), Kordíky (19x), Horná Mičiná (17x)

Príroda, okres Banská Bystrica:, 1 z 17

Blboták, prameň, Prameň Bystrice, prameň, Jegorovov prameň, prameň, Prameň v Jelšine, prameň, prameň, Studnička Šípovo, Kyslá, Medokýš, prameň, Horný medokýš, prameň, prameň, prameň, Hutník, prameň, prameň, Prameň vytekajúci zo stromu, prameň, Dolhoharmanecký válov, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Válov v Prašnici, Prameň pod Richtárovou, prameň, prameň, Horný prameň v Prašnici, prameň, prameň, Harmanecká jaskyňa, Krížna, prameň, prameň, prameň, Linhartovka, Studnička Trosky, prameň, Školský prameň, prameň, prameň, Linhartovka (Kyslá), prameň, Prameň pod Repiskom, prameň, Mistríky, prameň, prameň, prameň, do Jagnesi, prameň, prameň

Príroda, okres Banská Bystrica:, 2 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, Čerínska minerálka, Prameň Mokrá Driekyňa, Baník, Kordícka studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vysoká, prameň, Donovaly, prameň, Pitná voda, Jaskyňa Ľadová studňa, Zlatá studňa, Kyslá pod obecnou lúkou, Prašivá, Dolná Kyslá, Medokýš, Prameň pri ceste, Medokýš pod horou, Cenovský medokýš, Kačica, Horná Kyslá, Medokýš pri potoku, Medokýš, Kozí chrbát, Malachovské skalky, Seče, prameň, prameň, prameň, Horná roveň, prameň, výhľad, Vrt Hore Púťmi, prameň, prameň, Monitoring SHMU, prameň, prameň, prameň, Studnička nad Kiarom, Prameň Gálkovo, prameň, prameň, prameň, prameň, Huntíkova studňa

Príroda, okres Banská Bystrica:, 3 z 17

Hornolazianska studnička, Rúrka, Prameň Prašnica, prameň, Prameň Kráľová studňa, Studnička Dolný Šturec, prameň, Dobrá voda, prameň, Studnička s runovým písmom, jaskyňa, jaskyňa, prameň, prameň, Jelenecká jaskyňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pramenište Mor Ho, Prameň pod Hlinami, pod Kečkou, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vodojem pod Baňou, prameň, Studňa Holíkov majer, prameň, prameň, Prameň pod Mlynárkou, prameň, Studnička v úplaze, prameň, Strieborná studnička, Prameň Skorušiny, prameň, Krivé, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Krivé, prameň, prameň, prameň

Príroda, okres Banská Bystrica:, 4 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička na Harcovej, prameň, prameň, prameň, prameň, Baňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Malá Šindliarka, prameň, Korytnica, prameň, prameň, prameň, prameň, Veľká Šindliarka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička na rázcestí, prameň, prameň, Prameň Močiarne, Pramenište pod sedlom Jaseňová, Farárova voda, Prameň lásky

Príroda, okres Banská Bystrica:, 5 z 17

prameň, prameň, prameň, jaskyňa, Túfnica, Nová hoľa, prameň, prameň, Studnička na Brezinách, Jaskyňa Jánošíkove diery, prameň, prameň, Prameň Repiská, prameň, prameň na Úslní, prameň, Oravecka vyvieračka, prameň, Prameň pri Banskom potoku, Žľab s rúrkou, prameň, prameň, prameň, Prameň Podjelenská, prameň, prameň, prameň, Rúrka, prameň, Prostredná, Prameň na Požiarine, prameň, prameň, v Hiadeľskom sedle, prameň, prameň, Bukovec, pramenište, prameň, Predná Vápenná, prameň, prameň, Čačínsky travertín, Prameň pod Malým Dielom, Fajná Vodička, prameň, Grófov obed, prameň, Magura, Črchľa, Dekrétova Jaskyňa, výhľad, výhľad, Jaskyňa Koliba, Hôrka, Košiare, Jaskyňa Suchá Diera, Laurín, Dúbrava, Košarisko

Príroda, okres Banská Bystrica:, 6 z 17

Selčiansky posed, výhľad, výhľad, Rozhľadňa Šachtička, prepadlina, Hájny grúň, výhľad, výhľad, Králický vodopád, jaskyňa, Titanic, Chabenec, výhľad, Čierťaž, Veľký Šturec, výhľad, výhľad, Minca, Laskomer, Kurínec, Prašnické sedlo, Malý Šturec, Šturec, výhľad, výhľad, Ľubietovská Bukovina, Predný Japeň, Malý Šturec, Veľká Chochuľa, prepadlina, prepadlina, Žiarec, prepadlina, Kráľova studňa, Jaskyne pri Skalke, Grúň, Sedlo pod Hrbom, Kochuľa, Líška, Jasenová, Zadný Japeň, výhľad, Malá Krížna, Kordícke sedlo, Handliarka, prepadlina, prepadlina, Jelenská skala, prepadlina, prepadlina, Panský diel, Velestúr, Brusniansky grúň, Bukovina, Kremnická skala, Svrčinník, Dolina, prepadlina, prepadlina, prepadlina

Príroda, okres Banská Bystrica:, 7 z 17

Dedkovo, Hrb, Horná skala, Mýtny vrch, vodopád, Králický vodopád, Vodopád Vôdka, Drienok, Žiare, Vyhnatová, Vepor, Krčahy, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, kameň, Malachovský vodopád, Tunel, Tabla, Hora, Rybovské sedlo, Rudolf, Jaskyňa Drienka, Jaskyňa Žajdlíkov hostinec, Jaskyňa Rúra, v Žarnovke, Svahová jaskyňa, Horná Túfna, Jaskyňa Rakytová, Jaskyňa Dolná Túfna, prepadlina, výhľad, výhľad, výhľad, Baranovo sever, Baranovo západ, výhľad, výhľad, výhľad, Kozí Chrbát, výhľad, Urpín, vyhliadka, výhľad, Prašnica, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, Jaskyňa pod Vysokou, výhľad, Jaskyňa pod Jaseňovým vrchom, jaskyňa, jaskyňa, jaskyňa, jaskyňa, Jaskyňa Vartovka, Prípor, Jaskyňa pod Kopcom

Príroda, okres Banská Bystrica:, 8 z 17

Rozhľadňa Lažtek, jaskyňa, Ponor Peklo, Strateného prsteňa, jaskyňa, Jaskyňa Môce, prepadlina, jaskyňa, Hiadeľské sedlo, jaskyňa, Králické sedlo, Jaskyňa Hučavský rukáv, jaskyňa, výhľad, Majerova skala, Valinga, výhľad, Tabla, výhľad, Ponická, Medená jaskyňa, výhľad, Netopieria jaskyňa, Matúšová, Chochuľka, výhľad, výhľad, Ondrejská hoľa, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, Mlynárová, výhľad, výhľad, Jaskyňa Kaplnka, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, Motyčianska hoľa, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, Motyčianska hoľa, Skalná vyhliadka, Tri Duby, Žiar, Jasovo, Zadný háj, Kopa, Ostrý vrch, Hiancovo, Lopúchový vrch, Turíčka, Líščia skala, Čmeľová

Príroda, okres Banská Bystrica:, 9 z 17

Košiar, Kriváň, Velký komprd, výhľad, Bánoš, Suchý vrch, výhľad, Grunty, Urpín, výhľad, Hrabové, Nemecký vrch, Stará kopa, Hŕbky, Lackov grúň, Zelenovo, Kečka, Za Hŕbkami, Kečka, Holý vŕšok, Vlčinec, Malá Chochuľa, Želiarec, Končistý vrch, výhľad, Šupín, Vartovka, Farbište, Okrúhle, Stráž, Ulický bok, Dolný Šturec, Nad Túfnou, výhľad, Vápenica, Kosienky, Kelnerová, Kozelník, Východné Prašnické sedlo, výhľad, Horné báne, Malý Šturec, Glezúr, výhľad, výhľad, Ondrášová, Bečovská Chochuľka, výhľad, výhľad, výhľad, Zubová, Chochuľa, Kostolec, Suchý vrch, výhľad, výhľad, Horný diel, prepadlina, Stráž, prepadlina

Príroda, okres Banská Bystrica:, 10 z 17

prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, Hrabec, prepadlina, Hrochôtka, Vysoký vrch, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, Malá Hrochôtka, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, Lažtek, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, Havranec, prepadlina, prepadlina, Domankuš, Hlôžok

Príroda, okres Banská Bystrica:, 11 z 17

prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, Bystrické sedlo, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, Roháčovec, prepadlina, prepadlina, Kozlinec, prepadlina, prepadlina, Diel, prepadlina, Ostrý vrch, prepadlina, Jaseňová, prepadlina, Riečanske sedlo, prepadlina, Havrania, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, Majerova skala, Pohorený bán, prepadlina, prepadlina, Skalka, prepadlina, prepadlina, Repište, Sedlo Pod Drienkom, prepadlina

Príroda, okres Banská Bystrica:, 12 z 17

prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, Veterný vrch, prepadlina, prepadlina, Klopačka, Čabraď, prepadlina, prepadlina, prepadlina, Stará hora, Skalka, Kupcova poľana, Ruskov vrch, Kozinec, Vtáčnik, Ostrý grúň, Diel, Skalolam, Muráň, Kochuľa, Drndáč, Šajbica, Jeleňová, Valachovo, Žliabky, Driekyňa, Čiefov vrch, Kolba, Borová, Vysoká, Okrúhle, Lósy, Jaseňový vrch, Tri kríže, Šibenica, Predný vrch, Vysoká, Beniač, Ovsený hŕbok, Vlačuhovo, Na Vrchu, Medvedinec, Skalka, Hradište, Holička, Nad žliabkami, Strelnica, Holý vŕšok, Lučivno, Kopec, Fintova, Rovne, Priečny vrch, Hrádok, Flos

Príroda, okres Banská Bystrica:, 13 z 17

Kozlovský prieloh, Trávny Ždiar, Hrubý vrch, Barania hlava, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, Kruhy, Turkov vrch, Kochlačka, Hrochoť, Motyčianska hoľa, Stožok, Bobrovo, Štefanka, Chochuľka, prepadlina, Obecný kopec, Krásny kopec, Nad Platinou, Poľana, Haklovo, Štálec, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, Holica, prepadlina, Bukový diel, Farská hora, prepadlina, prepadlina, Nad Čiernou dolinou, prepadlina, prepadlina, Bukovina, prepadlina, Šutková, prepadlina, Koškov vrch, Žiar, Brzáčka, Hradište, prepadlina, Stráž, Repište, prepadlina, prepadlina, Prašnica

Príroda, okres Banská Bystrica:, 14 z 17

Sokolie, prepadlina, Mukyňová, Hrb, prepadlina, Žiar, Rígeľ, Čierny diel, Kordícky štít, Holý vrch, prepadlina, Litofová, Učovník, Rušeňovo, prepadlina, Granátka, Kopec, Kopok, prepadlina, prepadlina, Skálie, Jaseňový vrch, prepadlina, Vašarnica, prepadlina, prepadlina, prepadlina, Kamenný hŕbok, prepadlina, Kajchiar, prepadlina, prepadlina, Bučičie, prepadlina, prepadlina, prepadlina, Klobušický vrch, prepadlina, prepadlina, prepadlina, Zlatý kopec, Hrochôtka, prepadlina, Majerov hrb, prepadlina, Úklady, Hrádok, prepadlina, Studenec, prepadlina, Kalinovec, Malý komprd, prepadlina, Hrádok, prepadlina, prepadlina, Stráň, prepadlina, prepadlina, Balenec

Príroda, okres Banská Bystrica:, 15 z 17

Lazina, Háj, prepadlina, Nadhrašky, Hrádok, prepadlina, Hrádok, prepadlina, Klimentov vrch, Krpcová, Selčiansky diel, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, Mútňanský vodopád, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, Kremničiansky vodopád, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina

Príroda, okres Banská Bystrica:, 16 z 17

prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, Dolný Rôtovský vodopád, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, dolný vodopád, prepadlina, prepadlina, Horný Rôtovský vodopád, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina

Príroda, okres Banská Bystrica:, 17 z 17

prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina

príroda inde

Mikroregión Starohorská dolina (301x), Mikroregión Pod Panským dielom (237x), Poniky (192x), Donovaly (164x), Mikroregión RENTAR (151x), Brusno (144x), Radvaň (140x), Staré Hory (122x), Banská Bystrica (115x), Slovenská Ľupča (93x), Badín (90x), Špania Dolina (87x), Ľubietová (73x), Malachov (64x), Podkonice (60x), Dolný Harmanec (47x), Kremnické vrchy - východ (42x), Hiadeľ (40x), Hrochoť (39x), Selce (35x), Môlča (31x), Motyčky (30x), Tajov (26x), Medzibrod (24x), Strelníky (22x), Baláže (21x), Moštenica (20x), Oravce (20x), Kordíky (19x), Horná Mičiná (17x)
príroda v Mikroregión Starohorská dolina
príroda v Mikroregión Pod Panským dielom
príroda v Poniky
príroda v okres Banská Bystrica

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-banska-bystrica.oma.sk priroda

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.