Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » okres Banská Bystrica » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica

Autobusová zastávka v okres Banská Bystrica

V okres Banská Bystrica sa nachádza 543 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 1 z 10

Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Orange, SAD, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Partizánska cesta, rázcestie, Kynceľová, rázcestie, Na Hrbe, SAD, Okresný úrad, Senica, otočka, Senica, otočka, Sliač, pomník, Senica, Jednota, Senica, Jednota, THK, THK, THK, otočka, Úrad PV SR, THK, rázcestie, THK, rázcestie, Rooseveltova nemocnica, Plážové kúpalisko, Kostiviarska, žst., Námestie Štefana Moysesa, Plážové kúpalisko, Rooseveltova nemocnica, Kostiviarska, Kostiviarska, Rakytovce, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, RD, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Rakytovce, Kostiviarska, rázcestie, Stupy, Jednota, Stupy, Jednota, Šalková, rázcestie, Podlavice, PD, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Jakub, rázcestie, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Tulská, Kyjevské námestie, Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, sever, Kremnička, TWD, Buková, Buková, Štefánikovo nábrežie, STK

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 2 z 10

Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, sever, Rudlovská cesta, podjazd, Kostiviarska, rázcestie, Úsvit, Rudlová, kpt. Jaroša, Úsvit, Sásovská cesta, Iliaš, pri moste, Iliaš, pri moste, STK, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Sásovská cesta, Rázcestie Rudlová, Nám. S. H. Vajanského, Sásovská cesta, H. Vajanského, Rázcestie Rudlová, Špania Dolina, Pršianska cesta, I., Uľanka, Chemika, Uľanka, hl. cesta, Rudohorská, stred, Uľanka, otočka, Uľanka, hl. cesta, Uľanka, Chemika, Národná, Uľanka, otočka, Pršianska cesta, I., Rudohorská, stred, Národná, Zvolenská cesta, juh, Zvolenská cesta, juh, Partizánska cesta, čerp. stanica, Karpatská, Strieborné námestie, Strieborné námestie, Pivovar, Podháj, SZU, Šalková, rázcestie, Partizánska cesta, SVP, Tlačiareň, Uľanská cesta, Partizánska cesta, čerp. stanica, Tlačiareň, Uľanská cesta, Štefánikovo nábrežie, Mýto, Rázcestie Špania Dolina, Okružná, Podháj, SZU, Pivovar, Magurská, Mýto, Rázcestie Špania Dolina, Partizánska cesta, Partizánska cesta, Okružná, Magurská

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 3 z 10

Nové Kalište, ZVT, ZVT, Štadlerovo nábrežie, Šalková, rázcestie, Starohorská, Pod Bánošom, Cesta k nemocnici, Podlavická cesta, Kremnička, Moskovská, rázcestie, Mládežnícka, otočka, Podlavická cesta, Moskovská, rázcestie, Jakub, Nový Svet I., Jakub, Nový Svet II., MED-ART, Jakub, Nový Svet I., Sládkovičova, Ďumbierska, ŠZŠ, Starohorská, otočka, Sládkovičova, MED-ART, Jakub, Nový Svet II., Starohorská, otočka, Sliač, mestský úrad, Mládežnícka, Kostiviarska, žst., Mládežnícka, Ďumbierska, Rudohorská, dolná, Kremnička, Námestie slobody, Rudlovská cesta, podjazd, Pod Hôrkou, Námestie slobody, Švermova, ESC, Ďumbierska, ŠZŠ, Srnková, Ďumbierska, ZŠ, Rudohorská, dolná, Rudohorská, horná, Internátna, Astra, Kremnička, TWD, Vozovňa, Vozovňa, Pod Rybou, Rudlovská cesta, Pod Rybou, Internátna, Astra, Rudlovská cesta, Sliač, Jednota, Nové Kalište, Tatranská, Sliač, mestský úrad, Pieninská, Povstalecká cesta, BURGMAIER, Šalková, otočka, Pieninská, Rudohorská, horná

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 4 z 10

1. mája č. 22, Kyjevské námestie, Mlynská otoč., Podlavice, Priehrada, Ďumbierska, ZŠ, Skubín, Mičinská cesta, Mičinská, Kazačok, Nad Moskovskou, Kostiviarska, Jelšová, Šalková, mlyn, Skuteckého, rázcestie, Parkovisko Mičinská, Starohorská, rázcestie, HViezdoslavova, Alpinka, Mičinská, Kazačok, Mičinská cesta, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Sliač, Jednota, Hviezdoslavova, Karpatská, jakub, rázcestie, Wolkerova, Sliač, pomník, Šalková, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Sásovská cesta, Ďumbierska, Šalková, Medený Hámor, Na Karlove, Pršianska terasa, Mosadzná, Šalková, Jednota, Na Karlove, Mlynská, Mlynská, Šalková, Jednota, Moskovská, Garbanka, Garbanka, Šalková, Jednota, Medený Hámor, Gaštanová, Internátna, Poľná, Podlavice, Priehrada, Skubín, otočka, EUROPA SC, Úrad PV SR, Zvolenská č. 20, Nad Tulskou, Povstalecká cesta, Tulská, záhradky, Tajovského, UMB, Tajovského, školy, Tajovského, školy, Jesenský vŕšok, Jesenský vŕšok, 29. augusta, Poľná

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 5 z 10

Hlboká, Komenského, PF UMB, Hlboká, Komenského, PF UMB, Tajovského UMB, 29. augusta, Tulská, stred, Hájnická č. 6, Jegorovova, Pršianska terasa, Medená, Tajovského, park, Pršianska terasa, Medená, Tajovského, park, Poľná, rázcestie, Poľná, rázcestie, Poľná, Kosec, Poľná, Kosec, Kollárova, Komenského, Komenského, Skuteckého, Cesta k nemocnici, Okresný úrad, Autobusová stanica, Viestova, Bellušova, Bellušova, Severná, Lazovná, Lazovná, Severná, Sliač, zdrav. stredisko, Vojenská poliklinika, Sliač, zdrav. stredisko, Vlkanová, Drevex, Štadlerovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Horná, Prior, 6, 11, 10, 18, 15, MDŽ č. 10, 12, 17, 8, 14, 19, 16, 13, 5, 9, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Lučatín, mlynčok, Pohronský Bukovec, OcÚ, Slovenská Ľupča, rázcestie, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Cementárenská cesta, rázcestie, Zdravotné stredisko

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 6 z 10

Cementárenská cesta, rázcestie, Slovenská Ľupča, Zdravotné stredisko, Lukavica, obchod, Slovenská Ľupča, Príboj, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Lipt.Osada, Korytnica - kúpele, rázc., Poniky, Jednota, Sebedín-Bečov, OcÚ, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Lukavica, majer, Horný Harmanec, jaskyňa, Kynceľová, rázcestie, Sielnica, stred, Sielnica, stred, Kordíky, Enert, Dolný Harmanec, Jednota, Turecká, Jednota, Špania Dolina, Rudné bane, Dolná Mičiná, č. d. 77, Horná Mičiná, Dolný Harmanec, Kohút, Dolná Mičiná, Horný Harmanec, polesie, Sebedín-Bečov, Bečov, Dolný Harmanec, Veľká, Lúka, zvonica, Tajovského, pod nemocnicou, 2, 1, 4, 3, 7, Tajovského, pod nemocnicou, Riečka, Jednota, Horná Mičiná, bytovky, Sliač, letisko, RSC, Horné Pršany, Iliaš, I., Iliaš, II., RSC, Iliaš, I., Staré Hory, kaplnka, Majerská cesta, Čerín, Čačín, rázc. Hrochoť, Majer, Staré Hory, kaplnka, Majer, Ľubietová, Zábava, Majerská cesta, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Dúbravica, Kmeť, Moštenica, Staré Hory, Horný Jelenec, Ľubietová, Huta, Ľubietová, Podlipa rázc., Moštenica, vápenka, Staré Hory, Polkanová, Medzibrod, žel. zast.

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 7 z 10

Staré Hory, kaplnka, Staré Hory, č. d. 21, Staré Hory, Žiak, Kynceľová, II., Podkonice, kaplnka, Staré Hory, Polkanová, Malachov, Mazúch, Povrazník, Dúbravica, garáž, Čerín, Čačín, rázc. č. d. 31, Staré Hory, OcÚ, Ľubietová, dolný koniec, Kynceľová, I., Podkonice, Slovenská Ľupča, rázcestie, Kynceľová, II., Lučatín, žel. zast., Lučatín, SSC, Priechod, rázcestie, Donovaly, centrum, Donovaly, Hanesy, Lučatín, horný koniec, Moštenica, rázcestie, Donovaly, Hanesy, Ľubietová, námestie, Vlkanová, pri moste, Vlkanová, žel.st., Hrochoť, u Zátrocha, Vlkanová, otočka, Priemyselný park, most, Malachov, Kopanice, Medzibrod, OcÚ, Hrochoť, Jednota, Hrochoť, Obnova, Priechod, OcÚ, Hrochoť, Súdenica, Hrochoť, Močiare, Vlkanová, Prefasol, Priemyselný park, most, Malachov, hostinec, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Podkonice, dolná zastávka, Kordíky, vápenica, Turecká, Boboty, Turecká, Horná, Riečka, rázcestie, Lučatín, Jednota, Ráztoka, Nemecká, pri moste, Králiky, Rovne, Malachov, Jednota, Hiadeľ, dolný koniec, Harmanec, Strelnica, Harmanec, VPT, Hronsek, žel.st., Králiky, Rusko, Harmanec, VPT, Malachov, Strelec, Motyčky, Jergaly, Priechod, pod Novou ulicou

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 8 z 10

Harmanec, Strelnica, Malachov, Dzúrik, Poniky, RD, Poniky, Poniky, škola, Hiadeľ, garáž, Poniky, Hlinka, Kordíky, Jednota, Baláže, Riečka, Nevoľné, Poniky, Pelc, Môlča, I., Králiky, Pažiť, Malachov, pred Určinou, Harmanec, OcÚ, Hronsek, bytovky, Harmanec, papiereň, Železničná stanica, Železničná stanica, Harmanec, papiereň, Hiadeľ, škola, Harmanec, OcÚ, Železničná stanica, Tajov, Biela Hlina, Železničná stanica, Králiky, OcÚ, Železničná stanica, Hiadeľ, OcÚ, Hronsek, pohostinstvo, Králiky, garáž, Selce, ZŠ, Môlča, bytovka, Riečka, garáž, Môlča, Dolná Môlča, Poniky, Ponická Lehôtka, Badín, Dorotovič, Sliač, letisko, Čerín, rázcestie, autobusová zastávka, Čerín, rázc. MŠ, Poniky, pri moste, Čerín, OcÚ, Badín, Danko, Rakytovce, ČOV, Môlča, Oravce, Cesta k Smrečine, Selce, OcÚ, Majer, otočka, Badín, Hliny, Nemce, otočka, Badín, vŕšok, Tajov, č.d. 155, Cesta k Smrečine, Tajov, osada, Poniky, Ponická Huta, Selce, štadión, Nemce, I., Nemce, II., Badín, ZŠ

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 9 z 10

Badín, Kukučka, Nemce, PS, Selce, Jednota, Nemce, OcÚ, Tajov, Obecný úrad, Tajov, mlyn, Riečka, mlyn, Badín, rázcestie, Brusno, žel. st., Nemecká, Nemecká, Nemecká, pomník, Nemecká, žel. zast., Brusno, Brusno, Brusno, Kováč, Pohronský Bukovec, horáreň, Brusno, Oremlaz, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Lukavica, konečná, Banská Bystrica, Šalková, hosp. RD, Radvaň Park, Sásová, ihrisko, Radvaň Park, Krematórium, Sásová, ihrisko, Banská Bystrica, horáreň, Farma pod Pršanmi, Uľanka, žel. st. rázc., Strelníky, Fibek, Strelníky, OcÚ, Uľanka, žel. st. rázc., Lučatín, rázcestie, Lučatín, Medzibrod, rázcestie, Motyčky, Jergaly, Strelníky, otočka, Priechod, hájenka, Kremnica, Skalka, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Priechod, RD, Motyčky, Sielnica, nadjazd, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, nadjazd, Môlča, lom, Sielnica, Rákoš, Čerín, Čačín, sklady, Sielnica, Jednota, Sielnica, Jednota, Kordíky, garáž, Sliač, Sampor, rázc., Poniky, Ponická Huta, rázc., Tajov, ihrisko, Zvolen, Zolná, osada, Brusno, Brusno-kúpele, Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Badín, VÚ

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 10 z 10

Medzibrod, rázcestie, Sliač, tehelňa, Tajov, Rôtovo

autobusová zastávka inde

Banská Bystrica (315x), Radvaň (113x), Mikroregión RENTAR (43x), Sásová (39x), Mikroregión Severné Podpoľanie (38x), Mikroregión Starohorská dolina (37x), Fončorda (33x), Mikroregión Pod Panským dielom (24x), Badín (23x), Kremnické vrchy - východ (22x), Staré Hory (22x), Rudlová (21x), Kostiviarska (17x), Podlavice (17x), Tajov (16x), Šalková (16x), Kremnička (15x), Selce (14x), Slovenská Ľupča (13x), Uľanka (12x), Banská Bystrica - Senica (12x), Poniky (12x), Harmanec (11x), Malachov (11x), Brusno (10x), Lučatín (10x), Skubín (9x), Medzibrod (8x), Vlkanová (8x), Nemce (8x)
autobusová zastávka v Banská Bystrica
autobusová zastávka v Radvaň
autobusová zastávka v Mikroregión RENTAR

Podobné, okres Banská Bystrica:

570x doprava, 543x autobusová zastávka, 17x železničná stanica, 3x predaj lístkov, 2x heliport, 2x letisko, 1x taxi, 1x autobusová stanica, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-banska-bystrica.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.