Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » okres Banská Bystrica » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica

Autobusová zastávka v okres Banská Bystrica

V okres Banská Bystrica sa nachádza 543 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 1 z 10

Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Autobusová stanica, 10, 16, 5, 17, 8, 14, 13, 19, 12, 6, 15, 9, 11, 18, 1, 2, 7, 4, 3, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Orange, SAD, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Partizánska cesta, rázcestie, Na Hrbe, Kynceľová, rázcestie, SAD, Okresný úrad, Sliač, pomník, Senica, otočka, Senica, otočka, Senica, Jednota, Senica, Jednota, THK, THK, THK, otočka, Úrad PV SR, Kostiviarska, žst., Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, Rooseveltova nemocnica, THK, rázcestie, Námestie Štefana Moysesa, Plážové kúpalisko, Rooseveltova nemocnica, Kostiviarska, Kostiviarska, Rakytovce, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Rakytovce, RD

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 2 z 10

Kostiviarska, rázcestie, Stupy, Jednota, Stupy, Jednota, Rakytovce, Šalková, rázcestie, Podlavice, PD, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Kyjevské námestie, Jakub, rázcestie, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Tulská, Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, sever, Buková, Zvolenská cesta, stred, Kremnička, TWD, Štefánikovo nábrežie, Zvolenská cesta, sever, Buková, STK, Rudlovská cesta, podjazd, Rudlová, kpt. Jaroša, Kostiviarska, rázcestie, Úsvit, Úsvit, STK, Sásovská cesta, Iliaš, pri moste, Sásovská cesta, Skubín, Jednota, Sásovská cesta, Nám. S. H. Vajanského, Rázcestie Rudlová, H. Vajanského, Rázcestie Rudlová, Iliaš, pri moste, Skubín, Jednota, Špania Dolina, Uľanka, Chemika, Uľanka, Chemika, Uľanka, hl. cesta, Uľanka, otočka, Rudohorská, stred, Uľanka, otočka, Pršianska cesta, I., Uľanka, hl. cesta, Národná, Národná, Rudohorská, stred, Pršianska cesta, I., Partizánska cesta, čerp. stanica, Karpatská, Strieborné námestie, Strieborné námestie, Zvolenská cesta, juh, Zvolenská cesta, juh, Šalková, rázcestie, Podháj, SZU

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 3 z 10

Pivovar, Partizánska cesta, čerp. stanica, Uľanská cesta, Tlačiareň, Uľanská cesta, Tlačiareň, Partizánska cesta, SVP, ZVT, Pivovar, Rázcestie Špania Dolina, ZVT, Mýto, Partizánska cesta, Mýto, Magurská, Magurská, Rázcestie Špania Dolina, Okružná, Partizánska cesta, Podháj, SZU, Okružná, Štefánikovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Nové Kalište, Podlavická cesta, Podlavická cesta, Starohorská, Pod Bánošom, Moskovská, rázcestie, Šalková, rázcestie, Mládežnícka, otočka, Cesta k nemocnici, Kremnička, Jakub, Nový Svet I., Ďumbierska, ŠZŠ, Jakub, Nový Svet II., Moskovská, rázcestie, Jakub, Nový Svet I., MED-ART, Sládkovičova, Starohorská, otočka, MED-ART, Sládkovičova, Jakub, Nový Svet II., Starohorská, otočka, Kostiviarska, žst., Mládežnícka, Sliač, mestský úrad, Mládežnícka, Ďumbierska, ZŠ, Švermova, ESC, Ďumbierska, Námestie slobody, Rudohorská, dolná, Pod Hôrkou, Rudohorská, horná, Ďumbierska, ŠZŠ, Kremnička, Srnková, Rudlovská cesta, podjazd, Námestie slobody

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 4 z 10

Rudohorská, dolná, Sliač, mestský úrad, Pod Rybou, Internátna, Astra, Sliač, Jednota, Rudlovská cesta, Vozovňa, Vozovňa, Internátna, Astra, Nové Kalište, Pod Rybou, Tatranská, Rudlovská cesta, Kremnička, TWD, Rudohorská, horná, Povstalecká cesta, Pieninská, Šalková, otočka, Pieninská, BURGMAIER, Mičinská cesta, Skubín, Mičinská, Kazačok, Podlavice, Priehrada, HViezdoslavova, Alpinka, Mičinská, Kazačok, Skuteckého, rázcestie, Kyjevské námestie, Nad Moskovskou, Mlynská otoč., 1. mája č. 22, Šalková, mlyn, Starohorská, rázcestie, Parkovisko Mičinská, Ďumbierska, ZŠ, Kostiviarska, Jelšová, Mičinská cesta, Šalková, Ďumbierska, Hviezdoslavova, Sliač, Jednota, Sásovská cesta, jakub, rázcestie, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Šalková, Karpatská, Sliač, pomník, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Wolkerova, Medený Hámor, Šalková, Jednota, Pršianska terasa, Mosadzná, Na Karlove, Na Karlove, Mlynská, Šalková, Jednota, Mlynská, Garbanka, Garbanka, Moskovská

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 5 z 10

Internátna, Šalková, Jednota, Medený Hámor, Gaštanová, Poľná, EUROPA SC, Skubín, otočka, Podlavice, Priehrada, Povstalecká cesta, Zvolenská č. 20, Nad Tulskou, Tulská, záhradky, Úrad PV SR, Tajovského, UMB, Hlboká, 29. augusta, Hlboká, Tajovského, školy, Jesenský vŕšok, Jesenský vŕšok, Poľná, Komenského, PF UMB, Tajovského, školy, Komenského, PF UMB, Tajovského UMB, 29. augusta, Hájnická č. 6, Jegorovova, Tulská, stred, Pršianska terasa, Medená, Poľná, rázcestie, Tajovského, park, Poľná, rázcestie, Poľná, Kosec, Poľná, Kosec, Pršianska terasa, Medená, Tajovského, park, Cesta k nemocnici, Komenského, Kollárova, Skuteckého, Komenského, Okresný úrad, Bellušova, Viestova, Bellušova, Severná, Lazovná, Lazovná, Severná, Vojenská poliklinika, Sliač, zdrav. stredisko, Sliač, zdrav. stredisko, Vlkanová, Drevex, Horná, Prior, Štadlerovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Sebedín-Bečov, OcÚ, MDŽ č. 10, Slovenská Ľupča, Pod hradom

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 6 z 10

Slovenská Ľupča, rázcestie, Pohronský Bukovec, OcÚ, Lučatín, mlynčok, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Cementárenská cesta, rázcestie, Zdravotné stredisko, Zdravotné stredisko, Slovenská Ľupča, Cementárenská cesta, rázcestie, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Lipt.Osada, Korytnica - kúpele, rázc., Slovenská Ľupča, Príboj, Lukavica, obchod, Poniky, Jednota, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Kynceľová, rázcestie, Sielnica, stred, Lukavica, majer, Horný Harmanec, jaskyňa, Sielnica, stred, Turecká, Jednota, Kordíky, Enert, Dolný Harmanec, Jednota, Špania Dolina, Rudné bane, Sebedín-Bečov, Bečov, Dolný Harmanec, Kohút, Dolná Mičiná, č. d. 77, Dolná Mičiná, Horný Harmanec, polesie, Horná Mičiná, Tajovského, pod nemocnicou, Veľká, Lúka, zvonica, Dolný Harmanec, Tajovského, pod nemocnicou, Riečka, Jednota, Horná Mičiná, bytovky, Iliaš, I., Iliaš, I., RSC, Horné Pršany, Iliaš, II., RSC, Čerín, Čačín, rázc. Hrochoť, Majerská cesta, Majer, Majer, Staré Hory, kaplnka, Staré Hory, kaplnka, Majerská cesta, Ľubietová, Zábava, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Moštenica, vápenka, Ľubietová, Huta, Moštenica, Staré Hory, Horný Jelenec, Dúbravica, Kmeť, Ľubietová, Podlipa rázc., Podkonice, kaplnka, Kynceľová, II., Staré Hory, Polkanová

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 7 z 10

Staré Hory, č. d. 21, Medzibrod, žel. zast., Staré Hory, Polkanová, Staré Hory, Žiak, Staré Hory, kaplnka, Sliač, letisko, Sliač, letisko, Malachov, Mazúch, Kynceľová, I., Ľubietová, dolný koniec, Povrazník, Podkonice, Čerín, Čačín, rázc. č. d. 31, Dúbravica, garáž, Kynceľová, II., Slovenská Ľupča, rázcestie, Staré Hory, OcÚ, Nemecká, pri moste, Lučatín, žel. zast., Ľubietová, námestie, Donovaly, Hanesy, Donovaly, centrum, Moštenica, rázcestie, Donovaly, Hanesy, Lučatín, horný koniec, Lučatín, SSC, Priechod, rázcestie, Vlkanová, Prefasol, Priemyselný park, most, Sielnica, Rákoš, Hrochoť, u Zátrocha, Vlkanová, žel.st., Hrochoť, Jednota, Malachov, hostinec, Vlkanová, pri moste, Priemyselný park, most, Hrochoť, Močiare, Sielnica, Lesnícky dom, Hrochoť, Súdenica, Hrochoť, Obnova, Malachov, Kopanice, Sielnica, Jednota, Priechod, OcÚ, Medzibrod, OcÚ, Vlkanová, otočka, Sielnica, Lesnícky dom, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Turecká, Boboty, Ráztoka, Kordíky, vápenica, Turecká, Horná, Nemecká, žel. zast., Lučatín, Jednota, Riečka, rázcestie, Podkonice, dolná zastávka, Priechod, pod Novou ulicou, Harmanec, Strelnica, Malachov, Strelec, Harmanec, VPT, Hiadeľ, dolný koniec

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 8 z 10

Motyčky, Jergaly, Malachov, Jednota, Nemecká, Harmanec, VPT, Králiky, Rusko, Králiky, Rovne, Harmanec, Strelnica, Hronsek, žel.st., Malachov, Dzúrik, Sielnica, Jednota, Poniky, Pelc, Poniky, RD, Baláže, Kordíky, Jednota, Hiadeľ, garáž, Poniky, Poniky, Hlinka, Riečka, Nevoľné, Poniky, škola, Králiky, Pažiť, Môlča, I., Železničná stanica, Tajov, Biela Hlina, Hronsek, bytovky, Sielnica, nadjazd, Hiadeľ, OcÚ, Harmanec, papiereň, Malachov, pred Určinou, Sielnica, nadjazd, Hiadeľ, škola, Harmanec, OcÚ, Železničná stanica, Nemecká, pomník, Železničná stanica, Hronsek, pohostinstvo, Železničná stanica, Harmanec, OcÚ, Harmanec, papiereň, Železničná stanica, Králiky, OcÚ, Riečka, garáž, Rakytovce, ČOV, Čerín, rázc. MŠ, Môlča, Môlča, Dolná Môlča, Králiky, garáž, autobusová zastávka, Poniky, Ponická Lehôtka, Badín, Danko, Poniky, pri moste, Môlča, bytovka, Čerín, rázcestie, Badín, Dorotovič, Čerín, OcÚ, Selce, ZŠ, Selce, OcÚ, Cesta k Smrečine, Nemce, otočka, Tajov, č.d. 155, Oravce

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 9 z 10

Majer, otočka, Poniky, Ponická Huta, Cesta k Smrečine, Badín, Hliny, Selce, štadión, Tajov, osada, Badín, vŕšok, Badín, ZŠ, Selce, Jednota, Nemce, II., Nemce, PS, Nemce, I., Badín, Kukučka, Nemce, OcÚ, Tajov, mlyn, Tajov, Obecný úrad, Riečka, mlyn, Badín, rázcestie, Brusno, žel. st., Nemecká, Brusno, Brusno, Brusno, Kováč, Pohronský Bukovec, horáreň, Brusno, Oremlaz, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Lukavica, konečná, Banská Bystrica, Šalková, hosp. RD, Radvaň Park, Radvaň Park, Sásová, ihrisko, Krematórium, Sásová, ihrisko, Farma pod Pršanmi, Banská Bystrica, horáreň, Strelníky, Fibek, Strelníky, OcÚ, Uľanka, žel. st. rázc., Lučatín, rázcestie, Uľanka, žel. st. rázc., Lučatín, Medzibrod, rázcestie, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Motyčky, Jergaly, Priechod, RD, Strelníky, otočka, Priechod, hájenka, Motyčky, Kremnica, Skalka, Môlča, lom, Čerín, Čačín, sklady, Kordíky, garáž, Brusno, Brusno-kúpele, Poniky, Ponická Huta, rázc., Sliač, Sampor, rázc., Zvolen, Zolná, osada, Tajov, ihrisko, Badín, VÚ, Sliač, tehelňa

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 10 z 10

Medzibrod, rázcestie, Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Tajov, Rôtovo

autobusová zastávka inde

Banská Bystrica (315x), Radvaň (113x), Mikroregión RENTAR (43x), Sásová (39x), Mikroregión Severné Podpoľanie (38x), Mikroregión Starohorská dolina (37x), Fončorda (33x), Mikroregión Pod Panským dielom (24x), Badín (23x), Kremnické vrchy - východ (22x), Staré Hory (22x), Rudlová (21x), Kostiviarska (17x), Podlavice (17x), Tajov (16x), Šalková (16x), Kremnička (15x), Selce (14x), Slovenská Ľupča (13x), Uľanka (12x), Banská Bystrica - Senica (12x), Poniky (12x), Harmanec (11x), Malachov (11x), Brusno (10x), Lučatín (10x), Skubín (9x), Medzibrod (8x), Vlkanová (8x), Nemce (8x)
autobusová zastávka v Banská Bystrica
autobusová zastávka v Radvaň
autobusová zastávka v Mikroregión RENTAR

Podobné, okres Banská Bystrica:

570x doprava, 543x autobusová zastávka, 17x železničná stanica, 3x predaj lístkov, 2x heliport, 2x letisko, 1x taxi, 1x autobusová stanica, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-banska-bystrica.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.