Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » okres Banská Bystrica » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica

Autobusová zastávka v okres Banská Bystrica

V okres Banská Bystrica sa nachádza 543 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 1 z 10

Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Autobusová stanica, 19, 6, 5, 14, 13, 11, 10, 15, 18, 9, 12, 17, 8, 16, 4, 2, 3, 7, 1, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Orange, SAD, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Partizánska cesta, rázcestie, Kynceľová, rázcestie, Na Hrbe, SAD, Okresný úrad, Sliač, pomník, Senica, otočka, Senica, otočka, Senica, Jednota, Senica, Jednota, THK, THK, THK, otočka, Úrad PV SR, THK, rázcestie, Rooseveltova nemocnica, Plážové kúpalisko, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, Kostiviarska, žst., Námestie Štefana Moysesa, Rooseveltova nemocnica, Kostiviarska, Kostiviarska, Rakytovce, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, RD, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Stupy, otočka

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 2 z 10

Kostiviarska, rázcestie, Stupy, Jednota, Rakytovce, Stupy, Jednota, Šalková, rázcestie, Podlavice, PD, Jakub, kostol, Tulská, Jakub, kostol, Kyjevské námestie, Jakub, rázcestie, Jakub, ihrisko, Jakub, ihrisko, Zvolenská cesta, stred, Kremnička, TWD, STK, Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, sever, Štefánikovo nábrežie, Zvolenská cesta, sever, Buková, Buková, Úsvit, Rudlová, kpt. Jaroša, Kostiviarska, rázcestie, Úsvit, Rudlovská cesta, podjazd, Rázcestie Rudlová, Sásovská cesta, Sásovská cesta, H. Vajanského, Nám. S. H. Vajanského, Špania Dolina, Iliaš, pri moste, Skubín, Jednota, Sásovská cesta, Skubín, Jednota, STK, Rázcestie Rudlová, Iliaš, pri moste, Uľanka, hl. cesta, Rudohorská, stred, Uľanka, otočka, Uľanka, Chemika, Uľanka, hl. cesta, Národná, Pršianska cesta, I., Národná, Pršianska cesta, I., Rudohorská, stred, Uľanka, Chemika, Uľanka, otočka, Karpatská, Strieborné námestie, Zvolenská cesta, juh, Strieborné námestie, Partizánska cesta, čerp. stanica, Zvolenská cesta, juh, Podháj, SZU, Šalková, rázcestie

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 3 z 10

Pivovar, Partizánska cesta, SVP, Partizánska cesta, čerp. stanica, Tlačiareň, Tlačiareň, Uľanská cesta, Uľanská cesta, Magurská, Mýto, Magurská, Nové Kalište, Okružná, ZVT, Rázcestie Špania Dolina, Partizánska cesta, ZVT, Mýto, Rázcestie Špania Dolina, Okružná, Partizánska cesta, Podháj, SZU, Štadlerovo nábrežie, Pivovar, Štefánikovo nábrežie, Podlavická cesta, Šalková, rázcestie, Cesta k nemocnici, Kremnička, Mládežnícka, otočka, Starohorská, Pod Bánošom, Moskovská, rázcestie, Podlavická cesta, Jakub, Nový Svet I., Moskovská, rázcestie, MED-ART, Jakub, Nový Svet II., Ďumbierska, ŠZŠ, Starohorská, otočka, Starohorská, otočka, Jakub, Nový Svet II., Sládkovičova, Sládkovičova, MED-ART, Jakub, Nový Svet I., Mládežnícka, Sliač, mestský úrad, Mládežnícka, Kostiviarska, žst., Ďumbierska, Rudohorská, dolná, Rudohorská, horná, Pod Hôrkou, Švermova, ESC, Ďumbierska, ZŠ, Námestie slobody, Rudlovská cesta, podjazd, Kremnička, Srnková, Ďumbierska, ŠZŠ, Námestie slobody

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 4 z 10

Rudohorská, dolná, Sliač, mestský úrad, Pod Rybou, Kremnička, TWD, Sliač, Jednota, Internátna, Astra, Nové Kalište, Vozovňa, Tatranská, Rudlovská cesta, Rudlovská cesta, Internátna, Astra, Vozovňa, Pod Rybou, BURGMAIER, Šalková, otočka, Pieninská, Pieninská, Povstalecká cesta, Rudohorská, horná, Skuteckého, rázcestie, Ďumbierska, ZŠ, Nad Moskovskou, Mlynská otoč., Mičinská cesta, Šalková, mlyn, Mičinská cesta, Kyjevské námestie, Mičinská, Kazačok, Skubín, Kostiviarska, Jelšová, Starohorská, rázcestie, HViezdoslavova, Alpinka, 1. mája č. 22, Parkovisko Mičinská, Mičinská, Kazačok, Podlavice, Priehrada, Karpatská, Wolkerova, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Sásovská cesta, Hviezdoslavova, jakub, rázcestie, Šalková, Sliač, pomník, Ďumbierska, Sliač, Jednota, Šalková, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Mlynská, Pršianska terasa, Mosadzná, Na Karlove, Medený Hámor, Na Karlove, Mlynská, Šalková, Jednota, Šalková, Jednota, Garbanka, Moskovská, Garbanka

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 5 z 10

Internátna, Gaštanová, Medený Hámor, Šalková, Jednota, EUROPA SC, Skubín, otočka, Poľná, Podlavice, Priehrada, Nad Tulskou, Tulská, záhradky, Úrad PV SR, Zvolenská č. 20, Povstalecká cesta, Jesenský vŕšok, Tajovského, UMB, Tajovského, školy, Komenského, PF UMB, Hlboká, Tajovského, školy, 29. augusta, Jesenský vŕšok, Komenského, PF UMB, Poľná, Tajovského UMB, Hlboká, Jegorovova, Tulská, stred, 29. augusta, Hájnická č. 6, Pršianska terasa, Medená, Poľná, rázcestie, Pršianska terasa, Medená, Poľná, Kosec, Tajovského, park, Tajovského, park, Poľná, Kosec, Poľná, rázcestie, Komenského, Skuteckého, Kollárova, Cesta k nemocnici, Komenského, Okresný úrad, Viestova, Bellušova, Bellušova, Lazovná, Severná, Lazovná, Severná, Vojenská poliklinika, Sliač, zdrav. stredisko, Sliač, zdrav. stredisko, Vlkanová, Drevex, Štadlerovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Horná, Prior, Sebedín-Bečov, OcÚ, MDŽ č. 10, Sebedín-Bečov, Ostrolucký

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 6 z 10

Sebedín-Bečov, Bečov, Slovenská Ľupča, rázcestie, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Lučatín, mlynčok, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Pohronský Bukovec, OcÚ, Cementárenská cesta, rázcestie, Zdravotné stredisko, Slovenská Ľupča, Cementárenská cesta, rázcestie, Zdravotné stredisko, Slovenská Ľupča, Príboj, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Lipt.Osada, Korytnica - kúpele, rázc., Lukavica, obchod, Poniky, Jednota, Horný Harmanec, jaskyňa, Sielnica, stred, Sielnica, stred, Kynceľová, rázcestie, Lukavica, majer, Špania Dolina, Rudné bane, Dolný Harmanec, Jednota, Turecká, Jednota, Kordíky, Enert, Horný Harmanec, polesie, Dolný Harmanec, Kohút, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, č. d. 77, Dolná Mičiná, Tajovského, pod nemocnicou, Dolný Harmanec, Veľká, Lúka, zvonica, Tajovského, pod nemocnicou, Horná Mičiná, bytovky, Sliač, letisko, Riečka, Jednota, Iliaš, I., Iliaš, I., Horné Pršany, RSC, RSC, Iliaš, II., Ľubietová, Zábava, Majer, Staré Hory, kaplnka, Čerín, Čačín, rázc. Hrochoť, Majer, Majerská cesta, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Majerská cesta, Staré Hory, kaplnka, Moštenica, vápenka, Ľubietová, Huta, Moštenica, Ľubietová, Podlipa rázc., Staré Hory, Horný Jelenec, Dúbravica, Kmeť, Staré Hory, kaplnka, Kynceľová, II.

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 7 z 10

Staré Hory, č. d. 21, Podkonice, kaplnka, Medzibrod, žel. zast., Staré Hory, Polkanová, Staré Hory, Žiak, Staré Hory, Polkanová, Ľubietová, dolný koniec, Kynceľová, I., Povrazník, Kynceľová, II., Staré Hory, OcÚ, Čerín, Čačín, rázc. č. d. 31, Dúbravica, garáž, Malachov, Mazúch, Nemecká, pri moste, Slovenská Ľupča, rázcestie, Podkonice, Lučatín, žel. zast., Lučatín, SSC, Priechod, rázcestie, Donovaly, Hanesy, Moštenica, rázcestie, Ľubietová, námestie, Donovaly, Hanesy, Lučatín, horný koniec, Donovaly, centrum, Medzibrod, OcÚ, Hrochoť, Súdenica, Hrochoť, u Zátrocha, Hrochoť, Jednota, Hrochoť, Obnova, Priemyselný park, most, Vlkanová, pri moste, Priemyselný park, most, Malachov, Kopanice, Priechod, OcÚ, Vlkanová, žel.st., Hrochoť, Močiare, Vlkanová, Prefasol, Malachov, hostinec, Vlkanová, otočka, Ráztoka, Podkonice, dolná zastávka, Lučatín, Jednota, Nemecká, žel. zast., Kordíky, vápenica, Riečka, rázcestie, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Turecká, Boboty, Turecká, Horná, Harmanec, VPT, Harmanec, Strelnica, Hronsek, žel.st., Hiadeľ, dolný koniec, Motyčky, Jergaly, Malachov, Jednota, Králiky, Rovne, Malachov, Strelec, Králiky, Rusko, Nemecká

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 8 z 10

Priechod, pod Novou ulicou, Malachov, Dzúrik, Harmanec, Strelnica, Harmanec, VPT, Riečka, Nevoľné, Poniky, RD, Poniky, Pelc, Poniky, Králiky, Pažiť, Môlča, I., Kordíky, Jednota, Baláže, Hiadeľ, garáž, Poniky, škola, Poniky, Hlinka, Hiadeľ, škola, Hronsek, bytovky, Nemecká, pomník, Železničná stanica, Malachov, pred Určinou, Hronsek, pohostinstvo, Železničná stanica, Harmanec, papiereň, Tajov, Biela Hlina, Železničná stanica, Králiky, OcÚ, Železničná stanica, Hiadeľ, OcÚ, Harmanec, OcÚ, Harmanec, OcÚ, Harmanec, papiereň, Železničná stanica, Selce, ZŠ, Poniky, pri moste, Badín, Danko, Môlča, Dolná Môlča, Čerín, rázc. MŠ, Riečka, garáž, Čerín, rázcestie, Čerín, OcÚ, Sliač, letisko, Môlča, Môlča, bytovka, Poniky, Ponická Lehôtka, Badín, Dorotovič, Králiky, garáž, Rakytovce, ČOV, autobusová zastávka, Poniky, Ponická Huta, Tajov, č.d. 155, Selce, OcÚ, Selce, štadión, Badín, vŕšok, Cesta k Smrečine, Tajov, osada, Badín, Hliny, Nemce, otočka, Oravce, Cesta k Smrečine, Majer, otočka

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 9 z 10

Selce, Jednota, Badín, ZŠ, Nemce, PS, Nemce, I., Badín, Kukučka, Nemce, II., Tajov, Obecný úrad, Tajov, mlyn, Nemce, OcÚ, Riečka, mlyn, Badín, rázcestie, Brusno, žel. st., Nemecká, Brusno, Brusno, Pohronský Bukovec, horáreň, Brusno, Kováč, Brusno, Oremlaz, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Lukavica, konečná, Banská Bystrica, Šalková, hosp. RD, Radvaň Park, Sásová, ihrisko, Sásová, ihrisko, Krematórium, Radvaň Park, Banská Bystrica, horáreň, Farma pod Pršanmi, Uľanka, žel. st. rázc., Strelníky, Fibek, Strelníky, OcÚ, Medzibrod, rázcestie, Lučatín, rázcestie, Uľanka, žel. st. rázc., Lučatín, Priechod, RD, Motyčky, Motyčky, Jergaly, Strelníky, otočka, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Kremnica, Skalka, Priechod, hájenka, Sielnica, Jednota, Sielnica, nadjazd, Sielnica, Jednota, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Rákoš, Sielnica, Lesnícky dom, Kordíky, garáž, Sielnica, nadjazd, Čerín, Čačín, sklady, Môlča, lom, Poniky, Ponická Huta, rázc., Sliač, Sampor, rázc., Tajov, ihrisko, Zvolen, Zolná, osada, Brusno, Brusno-kúpele, Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Sliač, tehelňa

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 10 z 10

Badín, VÚ, Medzibrod, rázcestie, Tajov, Rôtovo

autobusová zastávka inde

Banská Bystrica (315x), Radvaň (113x), Mikroregión RENTAR (43x), Sásová (39x), Mikroregión Severné Podpoľanie (38x), Mikroregión Starohorská dolina (37x), Fončorda (33x), Mikroregión Pod Panským dielom (24x), Badín (23x), Kremnické vrchy - východ (22x), Staré Hory (22x), Rudlová (21x), Kostiviarska (17x), Podlavice (17x), Tajov (16x), Šalková (16x), Kremnička (15x), Selce (14x), Slovenská Ľupča (13x), Uľanka (12x), Banská Bystrica - Senica (12x), Poniky (12x), Harmanec (11x), Malachov (11x), Brusno (10x), Lučatín (10x), Skubín (9x), Medzibrod (8x), Vlkanová (8x), Nemce (8x)
autobusová zastávka v Banská Bystrica
autobusová zastávka v Radvaň
autobusová zastávka v Mikroregión RENTAR

Podobné, okres Banská Bystrica:

570x doprava, 543x autobusová zastávka, 17x železničná stanica, 3x predaj lístkov, 2x heliport, 2x letisko, 1x taxi, 1x autobusová stanica, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-banska-bystrica.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.