Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » okres Banská Bystrica » doprava

doprava v okres Banská Bystrica

doprava

570x doprava, 543x autobusová zastávka, 17x železničná stanica, 3x predaj lístkov, 2x heliport, 2x letisko, 1x taxi, 1x autobusová stanica, 1x prístav

doprava

Doprava v okres Banská Bystrica

V okres Banská Bystrica sa nachádza 570 kusov doprava.

Doprava, okres Banská Bystrica:, 1 z 10

predaj lístkov, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Autobusová stanica, 10, 12, 9, 18, 6, 15, 17, 11, 8, 13, 19, 5, 14, 16, 3, 2, 1, 7, 4, Banská Bystrica, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Orange, predaj lístkov, predaj lístkov, Šalková, SAD, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Partizánska cesta, rázcestie, Na Hrbe, Kynceľová, rázcestie, SAD, Kostiviarska, Okresný úrad, Sliač, pomník, Senica, otočka, Senica, otočka, Senica, Jednota, Senica, Jednota, THK, THK, THK, otočka, Úrad PV SR, Banská Bystrica mesto, THK, rázcestie, Kostiviarska, žst., Námestie Štefana Moysesa, Plážové kúpalisko, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, Rooseveltova nemocnica, Rooseveltova nemocnica, Kostiviarska, Kostiviarska

Doprava, okres Banská Bystrica:, 2 z 10

Rakytovce, ihrisko, Nemecká, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Rakytovce, RD, Stupy, Jednota, Banská Bystrica, Kostiviarska, rázcestie, Stupy, Jednota, Rakytovce, Podlavice, PD, Šalková, rázcestie, Jakub, ihrisko, Jakub, rázcestie, Tulská, Jakub, kostol, Kyjevské námestie, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Buková, Zvolenská cesta, sever, Štefánikovo nábrežie, Buková, Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, sever, Zvolenská cesta, stred, STK, Kremnička, TWD, Rudlová, kpt. Jaroša, Rudlovská cesta, podjazd, Úsvit, Úsvit, Kostiviarska, rázcestie, Špania Dolina, H. Vajanského, Rázcestie Rudlová, Iliaš, pri moste, Iliaš, pri moste, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Nám. S. H. Vajanského, Sásovská cesta, Sásovská cesta, Sásovská cesta, Rázcestie Rudlová, STK, Uľanka, otočka, Rudohorská, stred, Národná, Uľanka, Chemika, Rudohorská, stred, Uľanka, otočka, Pršianska cesta, I., Pršianska cesta, I., Národná, Uľanka, Chemika, Uľanka, hl. cesta

Doprava, okres Banská Bystrica:, 3 z 10

Uľanka, hl. cesta, Strieborné námestie, Strieborné námestie, Partizánska cesta, čerp. stanica, Zvolenská cesta, juh, Karpatská, Zvolenská cesta, juh, Šalková, rázcestie, Podháj, SZU, Pivovar, Veľká Lúka, Tlačiareň, Uľanská cesta, Partizánska cesta, SVP, Partizánska cesta, čerp. stanica, Tlačiareň, Uľanská cesta, Štadlerovo nábrežie, Mýto, ZVT, Pivovar, Partizánska cesta, Štefánikovo nábrežie, ZVT, Mýto, Magurská, Rázcestie Špania Dolina, Magurská, Partizánska cesta, Nové Kalište, Podháj, SZU, Okružná, Okružná, Rázcestie Špania Dolina, Kremnička, Cesta k nemocnici, Podlavická cesta, Moskovská, rázcestie, Mládežnícka, otočka, Starohorská, Pod Bánošom, Šalková, rázcestie, Podlavická cesta, Jakub, Nový Svet II., Starohorská, otočka, Jakub, Nový Svet II., Moskovská, rázcestie, MED-ART, Sládkovičova, Ďumbierska, ŠZŠ, Radvaň, MED-ART, Starohorská, otočka, Jakub, Nový Svet I., Sládkovičova, Jakub, Nový Svet I., Kostiviarska, žst., Mládežnícka, Sliač, mestský úrad, Mládežnícka, Pod Hôrkou

Doprava, okres Banská Bystrica:, 4 z 10

Námestie slobody, Rudohorská, dolná, Ďumbierska, Švermova, ESC, Srnková, Rudlovská cesta, podjazd, Kremnička, Rudohorská, horná, Ďumbierska, ZŠ, Ďumbierska, ŠZŠ, Námestie slobody, Rudohorská, dolná, Internátna, Astra, Kremnička, TWD, Vozovňa, Vozovňa, Nové Kalište, Pod Rybou, Pod Rybou, Rudlovská cesta, Tatranská, Sliač, mestský úrad, Internátna, Astra, Sliač, Jednota, Rudlovská cesta, Rudohorská, horná, Povstalecká cesta, BURGMAIER, Pieninská, Šalková, otočka, Pieninská, Podlavice, Priehrada, Parkovisko Mičinská, Nad Moskovskou, Kyjevské námestie, 1. mája č. 22, Mičinská, Kazačok, Skubín, Šalková, mlyn, Mičinská cesta, Mičinská cesta, Starohorská, rázcestie, Mičinská, Kazačok, Kostiviarska, Jelšová, Skuteckého, rázcestie, Mlynská otoč., HViezdoslavova, Alpinka, Ďumbierska, ZŠ, jakub, rázcestie, Šalková, Sliač, pomník, Sásovská cesta, Hviezdoslavova, Sliač, Jednota, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Wolkerova, Ďumbierska, Šalková, Karpatská, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st.

Doprava, okres Banská Bystrica:, 5 z 10

Medený Hámor, Na Karlove, Pršianska terasa, Mosadzná, Mlynská, Šalková, Jednota, Šalková, Jednota, Na Karlove, Mlynská, Garbanka, Moskovská, Garbanka, Medený Hámor, Šalková, Jednota, Gaštanová, Internátna, EUROPA SC, Poľná, Podlavice, Priehrada, Skubín, otočka, Zvolenská č. 20, Povstalecká cesta, Tulská, záhradky, Úrad PV SR, Nad Tulskou, Hlboká, Jesenský vŕšok, Hlboká, Tajovského UMB, Komenského, PF UMB, Tajovského, školy, Komenského, PF UMB, 29. augusta, Jesenský vŕšok, Poľná, Tajovského, školy, Tajovského, UMB, Jegorovova, Hájnická č. 6, Pršianska terasa, Medená, 29. augusta, Tulská, stred, Poľná, rázcestie, Tajovského, park, Pršianska terasa, Medená, Poľná, Kosec, Tajovského, park, Poľná, rázcestie, Poľná, Kosec, Komenského, Kollárova, Cesta k nemocnici, Skuteckého, Komenského, Slovenská Ľupča-Príboj, Slovenská Ľupča, Okresný úrad, Bellušova, Viestova, Bellušova, Severná

Doprava, okres Banská Bystrica:, 6 z 10

Severná, Lazovná, Lazovná, Sliač, zdrav. stredisko, Sliač, zdrav. stredisko, Vojenská poliklinika, heliport, Dolný Harmanec, Vlkanová, Drevex, Štadlerovo nábrežie, Harmanec jaskyňa, Štadlerovo nábrežie, Horná, Prior, Sebedín-Bečov, OcÚ, MDŽ č. 10, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Pohronský Bukovec, OcÚ, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Lučatín, mlynčok, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Sebedín-Bečov, Bečov, Slovenská Ľupča, rázcestie, Slovenská Ľupča, Zdravotné stredisko, Cementárenská cesta, rázcestie, Zdravotné stredisko, Cementárenská cesta, rázcestie, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Lipt.Osada, Korytnica - kúpele, rázc., Slovenská Ľupča, Príboj, Lukavica, obchod, Poniky, Jednota, Sielnica, stred, Kynceľová, rázcestie, Medzibrod, Horný Harmanec, jaskyňa, Sielnica, stred, Lukavica, majer, Špania Dolina, Rudné bane, Turecká, Jednota, taxi, Kordíky, Enert, Dolný Harmanec, Jednota, Dolný Harmanec, Kohút, Lučatín, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, č. d. 77, Dolná Mičiná, Horný Harmanec, polesie, Tajovského, pod nemocnicou, Vlkanová, Dolný Harmanec, Veľká, Lúka, zvonica, Tajovského, pod nemocnicou, Riečka, Jednota, Sliač, letisko, Hronsek, Horná Mičiná, bytovky, Iliaš, II., Iliaš, I.

Doprava, okres Banská Bystrica:, 7 z 10

Horné Pršany, Iliaš, I., RSC, RSC, Majerská cesta, Čerín, Čačín, rázc. Hrochoť, Majer, Majer, Majerská cesta, Staré Hory, kaplnka, Staré Hory, kaplnka, Ľubietová, Zábava, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Dúbravica, Kmeť, Moštenica, Moštenica, vápenka, Ľubietová, Podlipa rázc., Ľubietová, Huta, Staré Hory, Horný Jelenec, Staré Hory, č. d. 21, Kynceľová, II., Staré Hory, Polkanová, Staré Hory, Polkanová, Podkonice, kaplnka, Medzibrod, žel. zast., Staré Hory, Žiak, Staré Hory, kaplnka, Kynceľová, II., Podkonice, Dúbravica, garáž, Slovenská Ľupča, rázcestie, Nemecká, pri moste, Malachov, Mazúch, Staré Hory, OcÚ, Povrazník, Kynceľová, I., Čerín, Čačín, rázc. č. d. 31, Ľubietová, dolný koniec, Donovaly, Hanesy, Donovaly, Hanesy, Lučatín, horný koniec, Moštenica, rázcestie, Lučatín, SSC, Priechod, rázcestie, Ľubietová, námestie, Donovaly, centrum, Lučatín, žel. zast., Vlkanová, Prefasol, Hrochoť, Súdenica, Priechod, OcÚ, Hrochoť, Jednota, Hrochoť, Močiare, Vlkanová, žel.st., Priemyselný park, most, Medzibrod, OcÚ, Hrochoť, Obnova, Malachov, hostinec, Vlkanová, otočka, Hrochoť, u Zátrocha, Priemyselný park, most

Doprava, okres Banská Bystrica:, 8 z 10

Vlkanová, pri moste, Malachov, Kopanice, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Nemecká, žel. zast., Kordíky, vápenica, Turecká, Boboty, Lučatín, Jednota, Ráztoka, Riečka, rázcestie, Podkonice, dolná zastávka, Turecká, Horná, Motyčky, Jergaly, Malachov, Dzúrik, Hiadeľ, dolný koniec, Harmanec, VPT, Harmanec, Strelnica, Harmanec, VPT, Hronsek, žel.st., Harmanec, Strelnica, Malachov, Strelec, Králiky, Rovne, Králiky, Rusko, Nemecká, Priechod, pod Novou ulicou, Malachov, Jednota, Riečka, Nevoľné, Poniky, škola, Poniky, RD, Môlča, I., Poniky, Pelc, Králiky, Pažiť, Poniky, Kordíky, Jednota, Hiadeľ, garáž, Baláže, Poniky, Hlinka, Železničná stanica, Králiky, OcÚ, Železničná stanica, Harmanec, papiereň, Nemecká, pomník, Hiadeľ, OcÚ, Tajov, Biela Hlina, Hronsek, bytovky, Harmanec, OcÚ, Železničná stanica, Hronsek, pohostinstvo, Železničná stanica, Malachov, pred Určinou, Hiadeľ, škola, Harmanec, OcÚ, Harmanec, papiereň, Železničná stanica, Riečka, garáž, Môlča, Dolná Môlča, Čerín, rázcestie, Badín, Danko, Sliač, letisko, Badín, Dorotovič, Môlča

Doprava, okres Banská Bystrica:, 9 z 10

Rakytovce, ČOV, Čerín, OcÚ, Selce, ZŠ, Králiky, garáž, autobusová zastávka, Môlča, bytovka, Poniky, Ponická Lehôtka, Poniky, pri moste, Čerín, rázc. MŠ, Cesta k Smrečine, Tajov, č.d. 155, Oravce, Nemce, otočka, Badín, Hliny, Tajov, osada, Selce, OcÚ, Poniky, Ponická Huta, Majer, otočka, Selce, štadión, Badín, vŕšok, Cesta k Smrečine, Nemce, I., Nemce, II., Badín, ZŠ, Brusno kúpele, Badín, Kukučka, Nemce, PS, Selce, Jednota, Nemce, OcÚ, Tajov, mlyn, Tajov, Obecný úrad, Riečka, mlyn, Badín, rázcestie, Sliač, Brusno, žel. st., Nemecká, Brusno, Brusno, Brusno, Kováč, Pohronský Bukovec, horáreň, Brusno, Oremlaz, Uľanka, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Lukavica, konečná, Banská Bystrica, Šalková, hosp. RD, Radvaň Park, Krematórium, Sásová, ihrisko, Sásová, ihrisko, Radvaň Park, Farma pod Pršanmi, Banská Bystrica, horáreň, Strelníky, Fibek, Strelníky, OcÚ, Uľanka, žel. st. rázc., Lučatín, rázcestie, Medzibrod, rázcestie, Lučatín, Uľanka, žel. st. rázc.

Doprava, okres Banská Bystrica:, 10 z 10

Motyčky, Motyčky, Jergaly, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Priechod, RD, Priechod, hájenka, Strelníky, otočka, Kremnica, Skalka, Sielnica, nadjazd, Sielnica, Lesnícky dom, Čerín, Čačín, sklady, Kordíky, garáž, Sielnica, Jednota, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Jednota, Sielnica, Rákoš, Môlča, lom, Sielnica, nadjazd, Tajov, ihrisko, Brusno, Brusno-kúpele, Zvolen, Zolná, osada, Sliač, Sampor, rázc., Poniky, Ponická Huta, rázc., Sliač, tehelňa, Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Medzibrod, rázcestie, Badín, VÚ, Tajov, Rôtovo, prístav, heliport, Čerín-Čačín

doprava inde

Banská Bystrica (327x), Radvaň (116x), Mikroregión RENTAR (48x), Sásová (42x), Mikroregión Severné Podpoľanie (39x), Mikroregión Starohorská dolina (39x), Fončorda (33x), Badín (28x), Mikroregión Pod Panským dielom (27x), Staré Hory (23x), Rudlová (23x), Kremnické vrchy - východ (22x), Kostiviarska (18x), Podlavice (17x), Šalková (17x), Slovenská Ľupča (16x), Tajov (16x), Kremnička (15x), Selce (14x), Uľanka (13x), Lučatín (12x), Banská Bystrica - Senica (12x), Poniky (12x), Harmanec (11x), Malachov (11x), Brusno (11x), Nemce (10x), Dolný Harmanec (9x), Skubín (9x), Medzibrod (9x)
doprava v Banská Bystrica
doprava v Radvaň
doprava v Mikroregión RENTAR

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-banska-bystrica.oma.sk/doprava

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.